Eurooppalainen pilvipalveluiden tietoturvaprojekti tarjoaa työkalut EU:n kyberturvallisuuden kehittämiselle

Nixu Oyj, lehdistötiedote 31.12.2019 kello 9.45

Nixu on osallistunut eurooppalaisen tietoturvasertifioinnin viitekehyshankkeeseen (European Security Certification Framework, EU-SEC) kuluneiden kolmen vuoden aikana. Hanke päättyy 31. joulukuuta 2019.

EU-SEC-hankkeen päätavoitteena oli parantaa luottamusta pilvipalveluihin luomalla puitteet olemassa olevien sertifiointi- ja varmistusmenetelmien käyttämiseksi rinnakkain. Viitekehys palvelee EU:n kyberturvallisuuslain perusvaatimuksia sekä lisää luottamusta, varmuutta ja avoimuutta jatkuvaan auditointiin perustuvan sertifioinnin kautta. Se on suunnattu pilvialan sidosryhmille, jotka haluavat enemmän lisäarvoa liiketoiminnalle ja tehostaa pilvipalvelun tietoturvaa ja yksityisyydensuojaa koskevien vaatimusten noudattamista. Viitekehys auttaa auditoijia, pilvipalveluiden tuottajia, lainsäätäjiä, standardin omistajia ja pilvipalveluiden käyttäjiä.

Viitekehysarkkitehtuurin lisäksi projektikumppanit ovat tehneet erilaisia aineistoja, joiden avulla hankkeen tulokset ovat pilvipalvelusidosryhmien käytettävissä. Tällaisia resursseja ovat muun muassa raportit, videot ja koulutuspaketit.

EU-SEC-hankkeen koordinaattori Jürgen Grossman: ”Olemme kohdanneet paljon haasteita kuluneiden kolmen vuoden aikana, mutta olen ylpeä EU-SEC-hankkeen saavuttamista tuloksista. Tulokset ovat sen ansiota, että kumppanit ovat tehneet kovasti työtä ja tuoneet osaamisensa konsortion käyttöön. Olen varma, että tuloksista on paljon hyötyä eurooppalaisille pilvialan sidosryhmille.”

Niki Klaus, Nixun sertifiointipalveluiden liiketoimintayksikön johtaja: ”Osallistuminen tähän EU:n laajuiseen projektiin on ollut meille hyvin tärkeää, sillä haluamme olla mukana vaikuttamassa pilvipalveluiden turvallisuuden kehitykseen. Lisäksi jatkuvaan auditointiin perustuva sertifiointi antaa välitöntä lisäarvoa asiakkaillemme, koska se on paljon tehokkaampi ja joustavampi tapa suorittaa tarkastuksia verrattuna perinteisiin kerran vuodessa tehtäviin tarkastuksiin.”

Nixu kehottaa kaikkia viitekehyksen hyödyntämisestä kiinnostuneita ottamaan yhteyttä hankkeen verkkosivuston kautta: https://www.sec-cert.eu/
 
EU-SEC-hanke on saanut rahoitusta Euroopan unionin tutkimuksen ja teknologian kehittämistä ja käyttöönottoa varten perustetusta HORIZON-viitekehysohjelmasta.


Nixu Oyj


Lisätietoja:
Niki Klaus, sertifiointipalvelujen liiketoimintayksikön johtaja, Nixu Oyj
Puhelin: +358 50 394 8996, sähköposti: niki.klaus@nixu.com

Jakelu:
Keskeiset tiedotusvälineet
www.nixu.com

Nixu lyhyesti:
Nixu on kyberturvapalveluita tarjoava yritys, jonka missiona on pitää digitaalinen yhteiskunta toiminnassa. Intohimomme on auttaa organisaatioita hyödyntämään digitalisaatiota turvallisesti. Tuotamme yhdessä asiakkaidemme kanssa käytännönläheisiä ratkaisuja liiketoiminnan jatkuvuuden, digitaalisten palvelujen helpon saatavuuden ja tietosuojan varmistamiseksi. Haluamme olla paras työpaikka yli 400 kyberturva-ammattilaisen tiimillemme, joka tekee työtä käytännönläheisten ratkaisujen löytämiseksi. Nixun juuret ovat Pohjois-Euroopassa, ja nykyään palvelemme asiakkaita ympäri maailman. Nixun osakkeet on listattu Nasdaq Helsingin pörssilistalla.
www.nixu.com

Tietoja EU-SEC-hankkeesta:
Eurooppalaisen tietoturvasertifioinnin viitekehys (European Security Certification Framework, EU-SEC) -hankkeen tavoitteena on luoda Euroopan kattavat puitteet sertifiointijärjestelmille ja arviointikonsepteille pilvi-infrastruktuurien suojaamiseksi. Viitekehyksen puitteissa voidaan käyttää rinnakkain olemassa olevia kansallisia ja kansainvälisiä sertifiointeja. EU-SEC antaa enemmän lisäarvoa liiketoiminnalle ja parantaa nykyisten pilvipalveluiden tietoturvan sertifiointijärjestelmien tehokkuutta.
www.sec-cert.eu