Arvopaperimarkkinalain 9 luvun 10 pykälässä tarkoitettu ilmoitus omistusosuuden muutoksesta

Nixu Oyj, pörssitiedote 3.1.2022 klo 19:00

Nixu Oyj (y-tunnus 0721811-7) on 3. tammikuuta 2022 vastaanottanut arvopaperimarkkinalain 9 luvun 5 §:n mukaisen ilmoituksen Aktia Rahastoyhtiö Oy:ltä.

Ilmoituksen mukaan Aktia Rahastoyhtiö Oy:n hallinnoimien Erikoissijoitusrahasto Aktia Mikro Markka, Sijoitusrahasto Aktia Nordic Micro Cap, Sijoitusrahasto Aktia Nordic Small Cap, Sijoitusrahasto Aktia Secura omistus Nixu Oyj:n osakkeista (ISIN: FI0009008387) nousi yli viiden (5) prosentin 1. tammikuuta 2022.

Nixu Oyj:lla on yksi osakesarja, jossa kullakin osakkeella on yksi ääni. Osakkeiden kokonaismäärä on
7 425 219.


Aktia Rahastoyhtiö Oy:n hallinnoimien rahastojen osuus ilmoituksen mukaan:

% osakkeista ja äänistä % osakkeista ja äänistä rahoitusvälineiden kautta Yhteenlaskettu
 % -osuus
Kohdeyhtiön osakkeiden ja äänten kokonaismäärä
Osuus liputus-
rajan saavuttamisen
tai rikkoutumisen jälkeen
Aktia Rahastoyhtiö Oy 5,75% omistusosuudet: Aktia Mikro Markka 1,21%, Aktia Nordic Micro Cap 1,70%, Aktia Nordic Small Cap 2,02%, Aktia Secura 0,81% Aktia Rahastoyhtiö Oy 5,75% omistusosuudet: Aktia Mikro Markka 1,21%, Aktia Nordic Micro Cap 1,70%, Aktia Nordic Small Cap 2,02%, Aktia Secura 0,81% 427.056
Edellisessä liputus-ilmoituksessa ilmoitettu osuus
(jos liputettu)

Tiedot omistus- ja ääniosuudesta liputusrajan saavuttamisen tai rikkoutumisen jälkeen:

A: Osakkeet ja äänioikeudet

    

Osakkeiden ja äänioikeuksien lukumäärä Osakkeiden ja äänioikeuksien %-osuu
Osakesarja/
osakelaji
ISIN-koodi
Suora
(AML 9:5)
Välillinen
(AML 9:6 ja 9:7)
Suora
(AML 9:5)
Välillinen
(AML 9:6 ja 9:7)
FI0009008387 427.056 5,75%
A YHTEENSÄ 427.056 5,75 %

Tietoja liputusvelvollisesta:

Koko määräysvaltaketju (ylintä määräysvaltaa käyttävästä luonnollisesta henkilöstä tai oikeushenkilöstä alkaen), jonka kautta osakkeita, äänioikeuksia tai rahoitusvälineitä hallitaan:

 Nimi %-osuus osakkeista ja äänistä %-osuus osakkeista ja äänistä rahoitusvälineiden kautta osakkeet, äänet ja rahoitusvälineet yhteensä
Aktia Pankki Oyj 0 % 0 % 0
Aktia Rahastoyhtiö Oy 5,75% 0 % 427.056

Lisätietoja: Liputusilmoituksen perusteena on osakkeita omistavia rahastoja hallinnoivien rahastoyhtiöiden sulautuminen.

Nixu Oyj  

Lisätietoja:
Talousjohtaja Janne Kärkkäinen, Nixu Oyj
puhelin +358 40 529 4603, sähköposti: Janne.Karkkainen@nixu.com

Jakelu:
Nasdaq Helsinki Oy
Keskeiset tiedotusvälineet
www.nixu.com/fi

Nixu lyhyesti:
Nixu tarjoaa kyberturvapalveluita, missiona pitää digitaalinen yhteiskunta toiminnassa. Intohimomme on auttaa organisaatioita hyödyntämään digitalisaatio turvallisesti. Tuotamme yhdessä asiakkaidemme kanssa käytännönläheisiä ratkaisuja liiketoiminnan jatkuvuuden, digitaalisten palvelujen helpon saatavuuden ja tietosuojan varmistamiseksi. Haluamme olla paras työpaikka noin 400 kyberturva-ammattilaisen tiimillemme, joka tekee työtä käytännönläheisten ratkaisujen löytämiseksi. Nixun juuret ovat Pohjois-Euroopassa, mutta palvelemme asiakkaitamme ympäri maailman. Nixun osakkeet on listattu Nasdaq Helsingin pörssilistalla.
www.nixu.com