Arvopaperimarkkinalain 9 luvun 10 pykälässä tarkoitettu ilmoitus

Nixu Oyj Pörssitiedote 24.3.2023 kello 16.00

Nixu Oyj (y-tunnus 0721811-7) on tänään 24. maaliskuuta 2023 vastaanottanut Aktia Rahastoyhtiö Oy:ltä arvopaperimarkkinalain 9 luvun 5 §:n mukaisen ilmoituksen, jonka Aktia Rahastoyhtiö Oy vastaanotti 15. maaliskuuta 2023.

Ilmoituksen mukaan Aktia Rahastoyhtiö Oy:n hallinnoimien Erikoissijoitusrahasto Aktia Mikro Markka, Sijoitusrahasto Aktia Nordic Micro Cap, Sijoitusrahasto Aktia Nordic Small Cap, Sijoitusrahasto Aktia Secura -sijoitusrahastojen omistus Nixu Oyj:n osakkeista (ISIN: FI0009008387) laski alle viiden (5) prosentin 15. maaliskuuta 2023. Aktia Rahastoyhtiö Oy:n hallinnoimien rahastojen osakemäärä on yhteensä 311 593, mikä vastaa 4,18 prosenttia yhtiön osakkeista ja äänistä.

Nixu Oyj:lla on yksi osakesarja, jossa kullakin osakkeella on yksi ääni. Osakkeiden kokonaismäärä on 7 447 219.

Aktia Rahastoyhtiö Oy:n hallinnoimien rahastojen osuus ilmoituksen mukaan:

% osakkeista ja äänistä % osakkeista ja äänistä rahoitusvälineiden kautta Yhteenlaskettu
 % -osuus
Kohdeyhtiön osakkeiden ja äänten kokonaismäärä
Osuus liputus-
rajan saavuttamisen
tai rikkoutumisen jälkeen
Äänimäärä Aktia Rahastoyhtiö Oy 4,18% omistusosuudet: Aktia Mikro Markka 1,21%, Aktia Nordic Micro Cap 0,15%, Aktia Nordic Small Cap 2,02%, Aktia Secura 0,81% Äänimäärä Aktia Rahastoyhtiö Oy 4,18% omistusosuudet: Aktia Mikro Markka 1,21%, Aktia Nordic Micro Cap 0,15%, Aktia Nordic Small Cap 2,02%, Aktia Secura 0,81% 311 593
Edellisessä liputus-ilmoituksessa ilmoitettu osuus
(jos liputettu)
Äänimäärä Aktia Rahastoyhtiö Oy 5,75% omistusosuudet: Aktia Mikro Markka 1,21%, Aktia Nordic Micro Cap 1,70%, Aktia Nordic Small Cap 2,02%, Aktia Secura 0,81% Äänimäärä Aktia Rahastoyhtiö Oy 5,75% omistusosuudet: Aktia Mikro Markka 1,21%, Aktia Nordic Micro Cap 1,70%, Aktia Nordic Small Cap 2,02%, Aktia Secura 0,81%

Tiedot omistus- ja ääniosuudesta liputusrajan saavuttamisen tai rikkoutumisen jälkeen:

A: Osakkeet ja äänioikeudet

Osakkeiden ja äänioikeuksien lukumäärä  Osakkeiden ja äänioikeuksien %-osuus
Osakesarja/osakelajiISIN-koodi Suora
(AML 9:5)
Välillinen
(AML 9:6 and 9:7)
Suora
(AML 9:5)
Välillinen
(AML 9:6 ja 9:7)
FI0009008387 311.593 4,18%
A YHTEENSÄ 311.593 4,18%

Tietoja liputusvelvollisesta:

Koko määräysvaltaketju (ylintä määräysvaltaa käyttävästä luonnollisesta henkilöstä tai oikeushenkilöstä alkaen), jonka kautta osakkeita, äänioikeuksia tai rahoitusvälineitä hallitaan:

Nimi %-osuus osakkeista ja äänistä %-osuus osakkeista ja äänistä rahoitusvälineiden kautta Osakkeet, äänet ja rahoitusvälineet yhteensä
Aktia Pankki Oyj 0 0 0
Aktia Rahoitusyhtiö Oy 4,18% 311.593

Nixu Oyj 

Lisätietoja:

Talousjohtaja Janne Kärkkäinen, Nixu Oyj

puhelin +358 40 529 4603, sähköposti: Janne.Karkkainen@nixu.com

Jakelu:

Nasdaq Helsinki Oy

Keskeiset tiedotusvälineet

www.nixu.com/fi

Nixu lyhyesti:

Nixu on kyberturvayhtiö, joka on rakentanut tulevaisuutta kyberturvallisuuden keinoin jo yli kolmen vuosikymmenen ajan. Päämäärämme on kybermaailman turvaaminen. Autamme asiakkaitamme vahvistamaan liiketoiminnan sietokykyä ja saavuttamaan mielenrauhaa. Nixulla on pohjoismaiset juuret, ja työllistämme noin 400 alan parasta ammattilaista Suomessa, Ruotsissa, Alankomaissa, Tanskassa ja Romaniassa. Asiantuntijamme turvaavat maailman suurimpiin lukeutuvien organisaatioiden vaativimpia ympäristöjä kaikilla toimialoilla. Nixun osakkeet on listattu Nasdaq Helsingin pörssilistalla.

www.nixu.com