Nixulaiset kertovat

Harri

“Olen TKK:lta valmistunut tietoliikennetekniikan diplomi-insinööri. Olen työskennellyt tietoturvakonsulttina usean vuoden ajan jo ennen kuin tulin Nixuun vuonna 2009. Nykyään vedän Nixun riskienhallinnan tiimiä sekä konsultoin asiakkaillemme liiketoiminnan riskien- ja jatkuvuudenhallintaa. Tietoturva ei ole mystiikkaa vaan se lähtee siitä, että perusasiat ovat kunnossa. Tietoturvan pitäisi olla harkitusti osa jokapäiväistä työelämää.”

“Koen nykyiset tehtäväni haasteellisina ja mielenkiintoisena ja arvostan sitä, että pystyn itse vaikuttamaan töitteni aikatauluttamiseen sekä työympäristöön. Työn ja perhe-elämän yhteensovittaminen onnistuu hyvin.”

 

Pietari

Tulin Nixuun vuonna 2008 ja vedän tällä hetkellä Nixun tilannekuvapalveluihin keskittynyttä tiimiä, Nixun slangilla ”Zonea”, jonka tehtävänä on rakentaa asiakkaillemme kykyä seurata tietoturvansa tilaa reaaliaikaisesti. Ennen Nixuun tuloa olen vetänyt projekteja ja tehnyt palvelulaadun mittausta.”

“Nixu on ketterä yritys, jossa pääsee tekemään monenlaisia projekteja. Itse olen ollut mukana mm. verkkopankkien turvatarkastuksissa sekä suurissa pääsynhallinnan ja lokienhallinnan projekteissa.”

“Kokemukseni mukaan asiakkaat arvostavat nixulaisten ammattitaitoa ja näkemyksiä.”

 

Tero

”Siirryin Nixuun IT-alan konsulttiyrityksestä 2011 mietittyäni jo jonkin aikaa seuraavaa tavoitetta uralleni. Aiemmin työskentelin toteutusprojekteissa, joissa järjestelmiä rakennettiin valituilla teknologioilla pitkiäkin aikoja, jolloin alan viimeisimpien virtausten vauhdissa pysyminen oli vaikeaa. Nykyisessä roolissani pääsen tutustumaan hyvin erilaisiin järjestelmiin ja keskustelemaan ratkaisuista kehittäjien kanssa, mikä auttaa myös itseäni kehittymään arkkitehtina.”

“Maailman verkottuessa ja ihmisten elämän kytkeytyessä yhä tiiviimmin erilaisiin nettipalveluihin tietoturvan merkitys korostuu. Haluan auttaa kehitystiimejä välttämään sudenkuopat tuomalla projekteihin jo alkuvaiheesta alkaen mukaan uuden näkökulman ja konkreettista tietoa haavoittuvuuksista. Tietoturvan rakentaminen ohjelmistoon ei ole vaikeaa, kunhan se otetaan huomioon alusta asti. Kun menee asiakkaalle Nixun edustajana, on aina tukena talon hyvä maine ja varmuus siitä, että talosta löytyy osaamista jokaiselle tietoturvan alueelle.”


Victor

”Työskenneltyäni pitkään samassa yrityksessä halusin siirtyä urallani eteenpäin, mutta kuitenkin pysyä tietoturva-alalla. Nixussa minua viehätti konsultin työura sekä joustava ja dynaaminen työympäristö. Myös yhteistyö uusien kollegoiden kanssa ja monipuoliset projektit kiinnostivat minua.”

“Pidän Nixua alansa johtavana asiantuntijayrityksenä ja pidän siitä, että asiakaskunta on laaja. Tiesin, että taloon tultuani voisin käyttää jo olemassaolevia taitojani sekä oppia uutta. Parasta Nixussa onkin jatkuvan kehittymisen mahdollisuus.”