Yritysliiketoiminta

Yritysasiakkaille tarjottavissa digitaalisissa palveluissa pyritään sekä parantamaan asiakaskokemusta, että alentamaan asiakaspalvelukustannuksia itsepalveluastetta kasvattamalla.

Itsepalveluasteen lisääminen

Jotta näitä hyötyjä voidaan saavuttaa, yritysten yksittäiset käyttäjät pitää pystyä tunnistamaan eri palvelukanavissa ja samalla päättelemään millaisia valtuuksia heillä on toimia kyseessä olevan yrityksen nimissä. Käyttäjät voivat samanaikaisesti myös toimia toisen yrityksen palveluksessa tai olla asiakassuhteessa yksityisasiakkaana.

Yrityksillä voi olla myös tarpeena valtuuttaa toisia yrityksiä toimimaan rajatusti oman yrityksensä nimissä.

Tällöin yritysliiketoiminnan palvelukehityksessä pitää ottaa huomioon seuraavat asiat:

  • Käyttäjätilien sekä käyttöoikeuksien hallinta voidaan luotettavasti siirtää asiakasorganisaatiolle itselleen
  • Käyttäjät pitää pystyä tunnistamaan henkilökohtaisesti, mutta mahdollisimman vaivattomasti
  • Käytäjällä on vain yksi tunnus, vaikka edustaisikin useampaa tahoa
  • Yritystasoinen valtuutus pitää olla tarpeen mukaan mahdollista

Hyvin toteutetun yritysasiakkaiden identiteetinhallinnan ansiosta asiakaskokemus sekä palvelun vasteaika paranee sekä asiakaspalvelun rutiinityö vähenee.

Datan hyödyntäminen ja API-talous

Digitalisaatio muuttaa perinteisiä toimintamalleja ja pakottaa monet yritykset muuttamaan strategiaansa tuoteliiketoiminnasta palvelu- ja alustaliiketoimintaan. Tällöin esimerkiksi yrityksen tuottama data saattaa olla jatkossa arvokkaampaa kuin itse tuote tai palvelu. Dataa voidaan joko jatkojalostaa ja myydä tai tarjota käsiteltäväksi lisäarvopalveluita tuottaville kumppaneille.

Dataa kerätään ja jaetaan rajapintojen kautta ja niiden avaaminen vaatii erityistä tietosuojan ja tietoturvan huomiointia. Sekä prosessit että tekniset kontrollit pitää olla hyvin suunniteltu ja toteutettu. Dataa pitää myös pystyä suojaamaan muuttumiselta sekä tietovuodoilta.

Alla listaus asioista, joita erityisesti pitää miettiä kun dataa julkaistaan sekä yksityisten että julkisten API:en kautta:

Yritysasiakkaiden tietoturvavaatimukset

Yritysasiakkaiden tietoturvatietoisuus lisääntyy jatkuvasti ja sitä kautta myös tietoturvavaatimukset palveluntarjoajille kiristyvät.

Palveluntarjoaja voi kasvattaa omaa kilpailuetuaan hankkimalla esimerkiksi hyvien tietoturvakäytäntöjen toteutumisesta kertovan sertifikaatin sivuilleen, jota esimerkiksi Nixu Security Verified –palvelu tarjoaa. Lue lisää.

Asiakkaiden asettamiin palvelusopimusten tietosuoja- ja tietoturvavaatimuksiin valmistautumiseen auttaa myös esimerkiksi ISO27000 sekä Cloud Security Alliancen CSA Star –vaatimuksiin varautuminen tai sertifiointi. Lue lisää.