Tietohallinnon tietoturva

Ratkaisut helpottamaan tietohallintopäättäjän arkea.
Yritysten tietohallinto on tyypillisesti vastuussa organisaation laajuisesta tietoturvan toteutuksesta. Haasteeksi muodostuu tietoturvan optimaalisen tason valinta riskienhallinnan ja kustannustehokkuuden kannalta. Lisäksi on löydettävä yritykselle oikeat ja tietoturvaltaan riittävät tietoturvaratkaisut, jotka mahdollistavat mahdollisimman sujuvan toiminnan. Liiketoimintalähtöinen tietohallinto tiedostaa kyberuhkien vaikutukset koko yrityksen liiketoiminnalle. Onnistunut tietoturvan toteutus edellyttää hyvää verkostoitumista ja etenkin ulkoistetuissa IT-ympäristöissä vahvaa alihankkijaohjausta. 
 
Kustannustehokkuus on kriittinen tekijä tehtäessä ratkaisuja verkon tietoturvasta, käyttövaltuuksien- ja pääsynhallinnasta, yrityssalaisuuksien suojaamisesta, työntekijöiden päätelaitteiden turvallisuudesta sekä viranomais- ja asiakasvaatimusten huomioinnista. Nämä osa-alueet vaativat kukin syvällistä ymmärrystä paitsi teknologioista, myös tehtyjen päätösten vaikutuksista käytännön toiminnan tasolla. Oikein toteutetut tietoturvaratkaisut tukevat konkreettisesti yrityksen liiketoiminnan sujuvuutta ja kasvua.
 
Nixu tuntee yrityksiin kohdistuvat uhkat, näin pystymme optimoimaan asiakkaidemme tietoturvaprosessit ja -arkkitehtuurit kustannustehokkaiksi mutta samalla turvallisiksi. Voimme ottaa vastuullemme yrityksen koko tietoturvahallinnon ja osallistua erilaisten tietoturvan hallintajärjestelmien, politiikkojen ja ohjeistusten toteutukseen. Tuemme asiakkaidemme isoja henkilö- ja osaamisresursseja vaativia hankkeita niiden tietoturvallisuuden määrittelyssä, toteutuksessa sekä järjestelmien ja kokonaisuuksien auditoinneissa.
 

Nixu Tiger Team

Ratkaisu, joka varmistaa organisaatiosi tarkoituksenmukaisen tietoturvallisuuden.
Lue lisää

Vaatimustenmukaisuuden hallinta

Erillisistä vaatimuksista vaatimustenmukaisuuden hallintaan
Lue lisää

Riskien ja jatkuvuudenhallinta

Operatiivisten riskien kartoittamiseen ja kokonaisvaltaiseen riskien hallintaan.
Lue lisää