Nixu Security Verified

Tietojärjestelmien ja verkkopalveluiden tietoturvallisuus koostuu monesta osa-alueesta. Nixu Security Verified -palvelu varmistaa, että ne kaikki huomioidaan järkevästi ja kustannustehokkaasti. Myöntämämme sertifikaatti myös osoittaa loppukäyttäjälle, että palvelu on turvallinen.

Security Verified -sertifikaatti luotiin aluksi SaaS-palvelujen tarpeisiin. Sillä osoitettiin loppukäyttäjille, että palvelun tietoturvallisuudesta on huolehdittu. Tietoturvan merkitys korostuu erityisesti järjestelmissä, joissa mahdollisesti kilpailevatkin yritykset käsittelevät tärkeitä tietojaan. Sen vuoksi Security Verified -sertifiointi laajennettiin koskemaan mitä tahansa järjestelmää, kuten mobiili- tai perinteistä web-palvelua. Näin sertifikaatista tuli kokonaisvaltaisen turvallisuuden vakuus.

Security Verified varmistaa teknisen puolen lisäksi sen, että palvelua ylläpidetään ja valvotaan järkevästi ja sen todelliset uhat otetaan huomioon. Sertifikaatti myönnetään vuodeksi kerrallaan, mikäli turvan taso riittää käyttötarkoitukseensa. Vaikka suosittelemme järjestelmän turvallisuuden tutkimista yhtenä kokonaisuutena, palvelustamme voi tilata myös minkä tahansa tarjotun osakokonaisuuden, esimerkiksi pelkän web-sovelluksen tarkastuksen.
 
SaaS-palvelut

Yritykset käyttävät yhä enemmän erilaisia pilvipalveluita, kuten SaaS (Software as a Service) ‑palvelua, minkä seurauksena niiden tiedot päätyvät kolmannen osapuolen hallinnoimille palvelimille. Olemme näkyvä ja tunnettu tietoturvayritys, ja antamamme vakuutus tietoturvan tilasta vähentää palvelun käyttöön liittyviä mahdollisia huolia.

Web-palvelut

Erilaiset web-sovellukset, kuten intra- ja extranetit, web-sivustot, kaupankäyntijärjestelmät tai hallinnointikäyttöliittymät, sisältävät käyttäjien tärkeitä tai luottamuksellisia tietoja. Käyttäjillä on oikeus saada varmuus siitä, että heidän tietonsa on suojattu.

Mobiilisovellukset

Älykkäiden päätelaitteiden käyttö on yleistynyt eri palveluissa. Nämä päätelaitteet taustajärjestelmineen tuovat uudentyyppisiä asioita huomioitavaksi myös tietoturvallisuuden näkökulmasta. Kun nämäkin asiat tehdään oikein, helppokäyttöiset mobiililaitteet ovat myös huolettomia.

Turvallinen ohjelmistokehitys ja hankinta

Varmista ohjelmiston turvallisuus jo sen rakentamisvaiheessa.
Lue lisää

Kertakirjautuminen pilvipalveluihin

Turvallinen tapa tuoda pilvipalvelut lähemmäs käyttäjiä.
Lue lisää