Kyberturvan hallinta

Yhteiskunnan digitalisoituessa kyberturvan uhkakentästä on muodostunut moniulotteisempi kuin koskaan aikaisemmin. Nykyisin paikallisiin yrityksiin kohdistuvat hyökkäykset voivat olla peräisin mistä tahansa ja ne tehdään hienostuneilla ja helposti saatavilla olevilla menetelmillä ja teknologioilla.

Uhkamaiseman muuttuessa kyberturvaosaamisen tarve on kasvanut ja siksi sellaisten resurssien löytäminen, jotka pystyvät hallitsemaan uusia riskejä ja ymmärtävät näihin liittyvät uhat, on muuttunut yhä haastavammaksi. Usein organisaation kyberturvaosaajat joutuvat samanaikaisesti osallistumaan kehitysprojekteihin, sammuttaamaan tulipaloja, tukemaan tuotantoa sekä parantamaan tietoturvan tasoa samalla raportoiden yrityksen riskienhallinnalle ja johtaen kyberturvaohjelmaa. Tämä kaikki tulisi tehdä teknisellä tasolla ymmärtäen mitä työkaluja ja teknologioita voidaan hyödyntää sekä hallinnollisella tasolla, jotta riskit pystytään käsittelemään sekä huomioimaan yrityksen kokonaiskuvassa. Liian usein näistä joudutaan priorisoimaan yhtä osa-aluetta muiden jäädessä taka-alalle.

Tarjoamme luotettuja toimitusmalleja, joilla voimme auttaa organisaatiota perustamaan kyberturvaohjelman tai täydentämään olemassaolevaa kyberturvaohjelmaa resursseilla ja erityistarpeisiin sopivilla palveluilla. 

Kyberturvaohjelman perustaminen

Usein yritykset eivät luota täysin tietoturvansa tasoon. Usein uskotaan, että kaikki on kunnossa sillä murtoja ei ole havaittu ja perinteiset palomuurit sekä viruksentorjuntaohjelmat vaikuttaisivat toimivan kuten pitääkin. Harvoin kuitenkaan on selkeää kuvaa yrityksen tietoturvan tasosta, jolloin investointeja on haastava perustella ja näitä tehtäessä jää epäselväksi pienentävätkö ne oikeita ja suurimpia riskejä.

Perustaessamme kyberturvaohjelman autamme yrityksiä lentävään lähtöön:
1.    Ymmärtämällä kyberturvan liiketoiminnan vaikutukset sekä suunnittelemaan kyberturvaohjelman
2.    Tunnistamalla ja määrittelemällä kyberturvariskejä
3.    Auditoimalla olemassaolevat järjestelmät sekä kriittisimmät sovellukset tarvittavalla tasolla

Lopputuloksena yrityksillä on selkeä näkemys siitä mikä heidän nykyinen kyberturvan uhkamaisema ja tiekartta on sekä millä tavoin saavutetaan nopeimmat ja merkityksellisimmät parannukset.

Kyberturvaohjelman tuki

Oikean kyberturvaosaamisen löytäminen organisaatioon voi olla haastavaa, sillä optimaalisen ehdokkaan tulee omata laajalta alalta teknisiä sekä projektihallinnan taitoja kuin myös kyvykkyyksiä keskustella kyberturvaan liittyvistä riskeistä hallinnollisella tasolla yrityksen johdolle sekä riskienhallinnalle.

Autamme organisaatioiden kyberturvaa laajalla skaalalla tulipalojen sammuttamisesta ja kehitysprojektien läpiviemisestä kokonaisvaltaiseen kyberturvan halintaohjelmaan. Mallissamme tarjoamme täyden palvelun resursoimalla joustavasti eri osa-alueiden huippuosaajat tilanteesta riippuen penetraatiotestaajista ja turvallisen ohjelmistokehityksen asiantuntijoista aina hallinnollisiin- ja tietosuojakonsultteihin.

Hallitut palvelut erityistarpeisiin kyberturvassa

Uhkamaiseman ja vaatimusten muutttuessa yritykset altistuvat uudenlaisille riskeille, jotka voivat käsittelemättä vaarantaa koko yrityksen liiketoiminnan. Näiden riskien lieventämiseksi tarvitaan usein tiettyjä erityisosaamista vaativia palveluita, joiden rakentaminen talon sisäisesti voi olla haastavaa eikä täten kustannustehokasta.

Tarjoamme laajan valikoiman hallittuja kyberturvapalveluita, jotka auttavat yrityksiä niin perus-  kuin kaikkein monitahoisimmissa kyberturvahaasteissa. Palvelumme ulottuvat lokienhallinnasta täyteen tietoturvatiedon ja tapahtumien hallintaan (SIEM), joka päivystää kaikkina kellonaikoina Incident Response –yksikön tukemana. Lisäksi voimme auttaa edistyneillä työasemien suojauspalveluilla, johtaa yrityksen identiteetin- ja pääsynhallintaa tai skannata jatkuvasti sisä- ja ulkoverkkoja havaiten haavoittuvuuksia samoilla teknologioilla, joita hyökkääjätkin käyttävät. Voimme myös auttaa rakentamaan tällaisia palveluita talon sisäisesti tämän ollessa haluttu toimitusmalli.   

Mikäli haluatte kuulla tarkemmin miten voimme auttaa hallitsemaan kyberturvaanne ottakaa yhteyttä ja kerromme mielellämme lisää.