Kuluttajaliiketoiminta

Kuluttajille suunnatuissa digitaalisissa palveluissa konversioaste vierailijoista maksaviksi asiakkaiksi ratkaisee paljonko viivan alle jää. Ja kun asiakas on kerran saatu sitoutumaan, panostaminen asiakasuskollisuuteen pitää puolestaan markkinointibudjetin aisoissa.

Asiakaskokemus

Kuluttaja-asiakkaan digitaalinen identiteetti on keskeisessä asemassa, kun konversioastetta ja asiakasuskollisuutta halutaan kasvattaa. Hyvällä digitaalisen identiteetinhallinnan toteutuksella kuluttajapalveluissa saavutetaan paras asiakaskokemus, niin webissä, mobiilissa että kivijalassa, sekä saadaan merkittävästi tehostettua myyntiä ja markkinointia:

  • Asiakasta vähiten häiritsevä onboarding –prosessi
  • Helppo palaavan asiakkaan kirjautuminen
  • Monikanavainen asiakaskokemuksen personointi
  • Maksutapahtuman vaatima vahva tunnistaminen
  • Progressiivinen profiilitietojen keräys sekä suostumustenhallinta
  • Digitaalisen identiteetin linkitys CRM- ja analytiikkajärjestelmiin ja prosesseihin

Lue lisää:
Kuluttaja-asiakkaiden digitaalinen identiteetti
Asiakkaan helppo tunnistaminen

Yksityisyydensuoja

Asiakasdatan kerääminen ja analysointi on yksi digitaalisen liiketoiminnan tärkeimmistä kulmakivistä. Kun asiakkaat pystytään tunnistamaan digitaalisen identiteetinhallinnan avulla evästeitä tarkemmalla tasolla, asiakkaan profiili- ja käyttäytymisdatan laatu paranee merkittävästi.

Asiakasdatan keräämisessä pitää huomioida, että sitä tehdään lain (mm. EU GDPR) sallimissa puitteissa ja niin, että asiakkaat kokevat olevansa kontrollissa omista tiedoistaan sekä saavansa myös aidosti hyötyä niiden luovuttamisesta.

Asiakastietoja kerätään ja käsitellään monen eri liiketoimintaprosessin sekä järjestelmän toimesta. Dataa saatetaan myös joutua luovuttamaan kumppaneille tai viranomaisille, jolloin pitää pystyä varmistumaan siitä että luovutustilanteissa toimitaan myös vastuullisesti ja tietosuojavaatimusten mukaisesti.

Lue lisää:
Tietosuojapalvelut

Tietoturva

Maksuvälinetiedot ja -tapahtumat, digitaaliset asiakastiedot, sekä liikesalaisuudet ovat tänä päivänä rikollisille kannattavampi ja riskittömämpi kohde rikollisille kuin fyysiset ryöstöt tai murrot.

Asiakasjärjestelmiä tulisi suojata ainakin seuraavilla tavoilla:

Lisäksi kriittisimpiä järjestelmiä tulisi valvoa tietovuotojen- ja murtojen varalta, esimerkiksi Nixu Cyber Defense Centerin avulla.