Tilannekuva ja verkkoturvallisuus

Nopeassa muutoksessa olevissa tietoteknisissä ympäristöissä tietoturvan tason ylläpitäminen on vaikeaa ilman jatkuvaa näkyvyyttä uhkakenttään ja ympäristön tapahtumiin. Laadukas tietoturvan tilannekuva nopeuttaa poikkeamien havainnointia ja siten vähentää hyökkääjän aikaa hyväksikäyttää ympäristöä.

Tilannekuva on johtamisen työkalu, joka esittää päätöksenteon kannalta oleellisen tiedon mahdollisimman nopeasti ja luotettavasti päätöstä tekevälle henkilölle. Termi nousee usein esille kyberturvallisuudesta puhuttaessa, mutta siitä hyötyvät niin isot kuin pienetkin yritykset. Tilannekuva koostuu aina tietoa keräävistä antureista sekä näitä tietoja yhdistävästä ja jalostavasta keinoälystä. 

Tilannekuva ja verkkoturvallisuus

Iso osa kyberrikollisuudesta tapahtuu verkoissa. Pelkkä näkyvyys verkko- ja toimintaympäristöjen turvallisuuteen ei riitä, vaan myös suojaukseen tulee panostaa. Hyvien hallintatapojen lisäksi useat ulkoiset vaatimukset edellyttävät hyvin suojattua ympäristöä. 

Nixu auttaa tilannekuvan ja verkkoturvallisuuden rakentamisessa. Autamme asiakkaitamme projektin jokaisessa vaiheessa: käyttötapausten määrittämisessä, ympäristön suunnittelussa, kilpailutuksessa, ympäristön rakentamisessa, käytönaikaisen tuessa sekä jatkokehittämisessä. Olemme erikoistuneet korkean tietoturvatason ympäristöihin, ja osaava auditointitiimimme pystyy myös niitä tarkastamaan.

Vaatimustenmukaisuuden hallinta

Erillisistä vaatimuksista vaatimustenmukaisuuden hallintaan
Lue lisää

Riskien ja jatkuvuudenhallinta

Operatiivisten riskien kartoittamiseen ja kokonaisvaltaiseen riskien hallintaan.
Lue lisää

Digitaalinen identiteetti

Identiteetin ja pääsynhallinta (identity and access management, IAM) kattaa periaatteet, prosessit ja teknologiaratkaisut, joilla yritykset voivat tehostaa ja turvata liiketoimintaansa niin sisäisesti, kuin ulkoisestikin.
Lue lisää