Tietoturvatietoisuus

Tietoturvatietoisuus on suoraviivainen tapa kouluttaa henkilöstölle tärkeitä tietoturva-asioita yritysten liiketoiminnan näkökulmasta. Jokaisen yrityksen tulee huolehtia tietoturvallisuuden toteutumisesta osana prosesseja ja yrityksen toimintaa riittävällä tasolla. Tämän tason ylläpitäminen kuuluu koko henkilöstölle.

Tietoturvatietoisuuden lisääminen yhdistetään usein pakollisiin luokkahuonekoulutuksiin, jossa konsultti kertoo kädestä pitäen, miten salasana muodostetaan. Tyypillisesti yksi tietoturvakoulutus esimerkiksi työhön tullessa nähdään ratkaisuna tietoturvatietoisuuden ylläpitämiseksi. 

Hyvä tietoturvatietoisuuden ylläpitäminen on kuitenkin jatkuvaa toimintaa, jossa perehdytyksessä opetettuja asioita pidetään esillä ja tiedotetaan asiantuntevasti ajankohtaisista tietoturva-asioista. Tietoturvatietoisuuden lisääminen tulee kohdistaa yrityksen sisällä, sillä eri työntekijäryhmien tiedon käsittelyä koskevat vastuut vaihtelevat huomattavasti. Kohdistamalla koulutuksen oikein tietoturvatietoisuuden kasvattaminen on kustannustehokasta ja tukee yrityksen laadukkaan toiminnan jatkuvaa kehittämistä.
 
Nixu tarjoaa tietoturvatietoisuuden parantamiseksi koulutuksia, konsultointia tietoturvaviestinnän parantamiseen sekä suunnittelee ja toteuttaa kattavat tietoturvatietoisuuden parantamishankkeet. Räätälöimme koulutukset yrityksen toiminnan tarpeiden mukaisesti.
ISMS (Information Security Management System)

Käyttämämme referenssi tietoturvallisuuden hallintajärjestelmään on ISO 27000. Tukena käytämme myös muita viitekehyksiä, kuten COBIT, ITIL, VAHTI-ohjeet, Tietoturvatasot, KATAKRI sekä mahdolliset toimialakohtaiset standardit.

Tietoturvallisuuden tuki

Nixu tarjoaa tietoturvallisuuden tukea palveluna. Palvelu tarjoaa yrityksellesi kontaktipisteen, josta voi hakea apua jokapäiväisiin tietoturvakysymyksiin. Tukipalvelu auttaa mm. päivittäisissä tietoturvakysymyksissä, tietoturvaloukkauksiin reagoinnissa, kolmansien osapuolten hallintaan liittyvissä kysymyksissä sekä ICT-prossien tietoturvallisuuden kehittämisessä.

Jatkuva kehitys

Henkilöstön tietoturvatietoisuutta voidaan parantaa usealla tavalla. Parhaimmillaan tietoisuuden lisääminen on jatkuvaa ja tapahtuu osana yrityksen vakiintuneita toimintatapoja. Näin voidaan olla varmoja, että henkilöstö tuntee yrityksen tietojen käsittelyyn liittyvän vastuun.

Nixu Tiger Team

Ratkaisu, joka varmistaa organisaatiosi tarkoituksenmukaisen tietoturvallisuuden.
Lue lisää

Tietosuojapalvelut

Henkilötietojen käsittely lakien mukaisesti ja tietoriskit minimoiden.
Lue lisää

PCI Preparation -palvelu

Ensiaskel PCI-vaatimusten noudattamiseen.
Lue lisää