Tehosta ja turvaa liiketoimintaprosesseja

Yritysten digitalisoituminen vaatii paljon käyttöoikeushallinnalta. Liiketoimintaprosessien tehokkuus ja jatkuvuus edellyttävät, että henkilökunnalla ja kumppaneilla on oikeat ja ajantasaiset käyttöoikeudet.

Työtehtävien suorittamiseen nähden riittämättömät käyttöoikeudet laskevat työn tuottavuutta. Puuttuvat tai virheelliset käyttöoikeudet liiketoimintakriittiseen sovellukseen hidastaa liiketoimintaprosesseja. Toisaalta työtehtäviin nähden liian laajat käyttöoikeudet kasvattavat riskiä tahallisen tai tahattoman tietoturvapoikkeaman syntymiselle. Käyttöoikeuksien hallintaa arvioidaan usein myös tilintarkastajien toimesta.

Identiteetinhallinnassa ja käyttöoikeushallinnassa on pohjimmiltaan kyse koko organisaation leikkaavan prosessin johtamisesta. Toimiva käyttöoikeushallinnan prosessi vaatiikin henkilöstöhallinnon, tietohallinnon, ja riskienhallinnan yhteistyötä.
 
Käyttöoikeushallinnan kehittäminen lähtee periaatteiden määrittelystä. Johdon hyväksymät periaatteet antavat selkänojan identiteetinhallinnan prosesseille, joilla taataan tehokas ja luotettava toiminta käyttöoikeuksien hallinnassa. Prosessien jalkautus voi perustua manuaaliseen käsittelyyn, mutta usein käyttöoikeushallinnan ohjelmistoratkaisu on kannattava investointi. 
 
Käyttöoikeushallinnan tai identiteetinhallinnan ratkaisu nopeuttaa prosessien läpimenoaikoja, vähentää käsityötä, ja auttaa varmistamaan prosessien noudattamisen.
 
Nixu voi auttaa organisaatiotasi pääsemään oikealle polulle digitaalisen identiteetinhallinnan tiekartan avulla.