Tehosta ja turvaa ICT-hallintaa

Käyttäjien ja käyttöoikeuksien hallinnan ratkaisut (IAM-ratkaisut) mahdollistavat IT-organisaation ja käyttöpalvelutoimittajan henkilöstön työpanoksen kohdistamisen paremmin tuottaviin tehtäviin.

Käyttäjätilien ja käyttöoikeuksien hallinta työllistää IT-organisaatiota raskaasti. Samalla käyttöoikeuksien hallinnassa pitäisi kiireen keskellä noudattaa täsmällisesti organisaatiossa hyväksyttyjä käyttöoikeushallinnan periaatteita ja prosesseja.

Automatisoimalla kustannukset alas

Käyttäjätilien ja käyttöoikeuksien perustaminen, muuttaminen ja poistaminen voidaan automatisoida HR- ja CRM-järjestelmien toimittamien tietojen perusteella. Sen lisäksi, että automatisointi vähentää rutiininomaista työtaakkaa, tehostuu koko organisaation toiminta käyttöoikeusmuutoksien läpimenoajan pienentyessä.
 
Käyttäjien ja käyttöoikeuksien automaattinen toimeenpano eli provisiointi kohdejärjestelmiin vähentää myös virheiden määrää ja pienentää riskiä henkilöstölle ajan myötä kertyvistä liian laajoista käyttöoikeuksista.

Voimakkaat käyttöoikeudet hallintaan

Voimakkaisiin käyttöoikeuksiin (ns. admin-käyttöoikeudet) liittyy poikkeuksetta vaikutuksiltaan suuria riskejä, joiden hallinta on erityisen haastavaa. Privileged Access Management -ratkaisut (PAM) mahdollistavat voimakkaiden käyttöoikeuksien turvallisen käytön, mukaan lukien esimerkiksi verkkolaitteiden jaetut käyttäjätunnukset.
 
PAM-ratkaisuilla rajataan organisaatioon kohdistuvia riskejä, mutta samalla myös esimerkiksi jaettuja käyttäjätunnuksia tarvitsevan IT-henkilöstön oikeusturva paranee.
 
Nixun IAM-asiantuntijat tarjoavat käyttöösi vankimman asiantuntemuksen käyttöoikeushallinnan automatisoimiseen ja käyttöoikeuksiin liittyvien riskien hallitsemiseen. Yhdessä voimme suunnitella kustannustehokkaan ratkaisun ja toteuttaa sen parhaiten soveltuvilla teknologioilla.