Security Operations Center (SOC)

Tietoturvallisuuden uhkakuva muuttuu jatkuvasti. Uusia uhkia syntyy, nykyiset saavat uusia muotoja, ja osa uhista häviää maailman muuttuessa. Jatkuvien muutosten keskellä myös tietoturvakontrollien tulee pysyä ajan hermolla. Security Operations Center (SOC) mahdollistaa tämän keskittämällä uhkien seurannan, tietoturvan valvonnan ja tietoturvapoikkeamien hallinnan yhdeksi toiminnoksi.

SOC tulisi löytyä jokaisesta organisaatiosta jossain muodossa. Jatkuva tietoturvauhkien seuranta ja kyky hallita niitä ovat ainoa tapa ylläpitää organisaation turvallisuutta. SOC voidaan toteuttaa usealla eri tavalla. Toisilla organisaatioilla on oma SOC henkilöstöineen, tiloineen ja työkaluineen, kun taas toiset organisaatiot ostavat sen palveluna kolmannelta osapuolelta. Joillain organisaatioilla on täysimittainen SOC kaikilla mahdollisilla uhkien torjunta-, havainnointi- ja hallintatyökaluilla, kun taas suurelta osalta löytyy vain yksinkertainen valvonta kriittisiä tietoturvapoikkeamia varten. Nixu auttaa organisaatiotanne  SOC-toteutuksissa – riippumatta valitsemastanne lähestymistavasta.  
 
Nykyaikainen SOC ei ole vain turvallisuuden seurantaa; se on enemmänkin kyky käsitellä tietoturvauhkia. Nykyajan tietoturvauhkien, kuten kohdistettujen hyökkäyksien tai kehittyneiden haittaohjelmien, hallinta ei ole helppoa. Perustyökaluista, kuten palomuureista ja virustorjunnasta, ei ole apua näissä tapauksissa. Tarvitset koulutettuja tietoturva-ammattilaisia, joilta löytyy vaaditut erityistyökalut, ja jotka kykenevät johtamaan tutkintaa.
 
Tietoturvauhat tulee kyetä havaitsemaan ennen kuin niihin voidaan reagoida. Rakentaessasi omaa SOC:ia tai ostaessasi sen palveluna on tärkeää, että saat sekä kyvyn havaita uhat että reagoida niihin. On myös tärkeää ymmärtää, ettei mikään yksittäinen tuote tee organisaatiostasi turvallista. Turvallisuus koostuu tasapainoisesta yhdistelmästä hyviä työkaluja, prosesseja ja koulutettuja ihmisiä.
 
Nixu tarjoaa SOC-palvelua sekä asiakkaan oman SOCin rakentamista ja operoimista tukevia palveluita. Olemme olleet mukana useissa määrittely- ja rakennusprojekteissa, ja tarjoamme myös kattavan valikoiman operatiivisia SOC-palveluja. Itsenäisenä tietoturvakonsulttitalona Nixulla on hyvä kyvykkyys toimia myös usean toimittajan ympäristöissä.
 

SOC:ia rakentamassa?

SOC:in rakentaminen ei ole pieni projekti. Vaikka lähtisit liikkeelle pienin askelin, tulee operatiivisen SOC:in rakentamisessa ottaa useita asioita huomioon.   
 
Toteutusprojekteissa autamme:
 
• Kehittyneiden uhkien havaitseminen ja niiden hallinta
• Lokien varastointi
• Tietoturvatiedon ja -tapahtumien hallinta (SIEM)
• Tietoturvapoikkeamien hallintajärjestelmä
• Tietovuotojen ehkäiseminen (DLP)
• Hajautettujen palvelunestohyökkäysten seurauksien lieventäminen
• Tilannekuva
 

Operatiiviset SOC-palvelut


SOC:in pyörittäminen menestyksekkäästi vaatii jatkuvaa kehitystä ja sopeutumista muuttuvaan uhkakuvaan. Nixu tarjoaa laajan valikoiman palveluja, jotka tukevat SOC-toimintoja, kuten:
 
• Tietoturvaloukkausten hallinta
• Forensiikkapalvelut
• Haavoittuvuuksien hallinta
• Security intelligence
• Kehittyneiden uhkien seuranta
• SIEM palveluna
 

Kehittyneiden uhkien havainnointi- ja hallintapalvelu (Nixu ATMM)
Nixun kehittyneiden uhkien havainnointi- ja hallintapalvelu (ATMM) on joustava ja kustannustehokas tapa lisätä organisaation SOC-valmiuksia.
 

 

Tietoturvatiedon ja tapahtumien hallinta (SIEM)

Operatiivisen tietoturvan tilannekuva.
Lue lisää

Tilannekuva ja verkkoturvallisuus

Tietoturvan jatkuvaa seurantaa ja korkean turvatason tietoverkkojen toteutusta
Lue lisää

Nixu CSIRT

Tietomurtoihin varautumisen 24/7-palvelu poikkeustilanteessa.
Lue lisää