Riskien ja jatkuvuudenhallinta

Oletko selvillä liiketoimintasi jatkuvuutta uhkaavista riskeistä? Tiedätkö, millaisen riskin käyttämäsi alihankkijat luovat toiminnallesi? Täyttääkö liiketoimintasi uudistuvat EU:n tietosuojasäännökset?

Operatiivisten riskien hallinta tukee organisaation päätöksentekoa tunnistamalla ja vaikuttamalla uhkiin, joilla voi olla vaikutusta organisaation toimintaan tai sen tavoitteiden saavuttamiseen. 

Riskienhallinta ei ole projekti. Tavoitteena on luoda prosessi, joka hallitsee liiketoimintaan ja verkottuneeseen toimintaympäristöön liittyviä riskejä sekä varmistaa toiminnan vaatimustenmukaisuuden eli lakien, sopimusten ja toimialakohtaisten määräysten täyttymisen. 
 
Kattavinkaan riskienhallinta ei kuitenkaan voi estää kaivinkonetta katkaisemasta operaattorisi tietoliikennekaapelia tai pilvipalveluntuottajaasi menemästä konkurssiin. Ajantasaiset ja testatut liiketoiminnan jatkuvuus- ja toipumissuunnitelmat varmistavat, että toiminta jatkuu, vaikka jotain yllättävää tapahtuisikin. 
 
Vastaamme tarpeeseen hallita operatiivisia riskejä ja liiketoiminnan jatkuvuutta. Kartoitamme riskit ja kehitämme näille hallintamenetelmät. Toteutamme ja testaamme jatkuvuussuunnitelmat niin palvelulle, prosessille, tietojärjestelmälle kuin koko organisaatiollekin. Varmistamme, että alihankkijasi toimii sopimuksen mukaisesti. 
 
Palveluidemme lähtökohtana on asiantuntijuus, käytännössä koetellut menetelmät ja asiakkaidemme toimialan syvä tuntemus. Kehitämme riskien ja jatkuvuuden hallintaa tavoitteellisesti ja pitkäjänteisesti tukemaan toimintaasi. Käyttämiämme viitekehyksiä ovat mm. ISO27001, ISO 31000, ISO22301, COBIT ja Vahti-ohjeet.  
Riskien hallinta – Tiedosta riskit

Yksittäisestä riskien kartoituksesta kokonaisvaltaiseen riskien hallinnan kehittämiseen.

Jatkuvuuden hallinta

Varmista toimintasi jatkuvuus myös häiriötilanteissa

Varmista tietosuojan toteutuminen!

Henkilötietojen käsittelyssä tulee ottaa huomioon:

  • EU:n tietosuoja-asetus
  • Henkilötietolaki
  • Laki viranomaisten toiminnan julkisuudesta
  • Laki yksityisyyden suojasta työelämässä
  • Sähköisen viestinnän tietosuojalaki.

Vaatimustenmukaisuuden hallinta

Erillisistä vaatimuksista vaatimustenmukaisuuden hallintaan
Lue lisää

Tietoturvan hallinta

Hallitsetko tietoturvallisuuttasi, vai hallitseeko se sinua?
Lue lisää