Mobiililaitteiden turvallisuus

Mobiililaitteet ovat erottamaton osa nykypäivän toimistoa, ja laitteet sisältävät runsaasti luottamuksellista tietoa ja sallivat pääsyn sisäisiin järjestelmiin. Kyse ei ole enää siitä, käytetäänkö niitä työntekoon, vaan siitä, miten niitä käytetään turvallisesti.

Mobiililaitteet ovat viime vuosien aikana kehittyneet huimasti, ja ne ovat nyt samalla tasolla kuin tavalliset työasemat muutama vuosi sitten. Mobiililaitteilla – tabletilla tai kännykällä – voidaan käsitellä tietoa kattavasti, viestiä vaivattomasti, ottaa etäyhteyksiä ja tehdä töitä paikasta ja ajasta riippumatta.

Kaikki edellä mainitut asiat ovat kiistatta hienoja, mutta niiden käyttöönoton yhteydessä tulisi pysähtyä hetkeksi miettimään, millä ehdoin näiden käyttö sallitaan. Monesti joudutaan pohtimaan, miten paljon hyötyä on siitä, että jokin tieto tai toiminto on saatavilla mobiilisti, ja miten paljon se altistaa tietojärjestelmiä ja tietoa.

Olemme tehneet asiakkaillemme mobiililaitteiden turvallisuuteen liittyviä toimeksiantoja, joita ovat muun muassa:

  • etähallinta ja laiteprofiilien määrittäminen
  • ohjeistuksen luonti ja se, miten ja millä ehdoilla eri turvaluokittelun tietoa voidaan käyttää mobiililaitteissa
  • käyttöpoliitikkojen (koko elinkaaren tai vain laitepolitiikan) arvioinnit ja parannusehdotukset
  • mobiililaitteiden yhteyksien tarkkailu ja protokollien testaukset
  • mobiilisovellusten tietoturva-analyysit

 

Teemme sekä tarkastuksia että määrityksiä siitä, mitä tietoa laitteissa voi säilyttää, millaiset laitteet soveltuvat säilytykseen, miten tiedot on suojattava ja millä ehdoin tietoja säilytetään.

Muista mobiililaitteet

Hyökkäykset mobiililaitteita vastaan lisääntyvät jatkuvasti. Varmista, että heikoin lenkki ei ole taskussasi.

Salli turvallinen mobiilikäyttö

Määritä mobiilijärjestelmät siten, että niiden käyttö on paitsi helppoa, myös turvallista.

Tunne mobiiliuhkasi

Opettele käyttämään mobiililaitteita oikein ja varaudu siihen, että myös niiden toiminta on turvattava.

Tietoturvatietoisuus

Tietoturvatietoisuuden lisääminen on tehokas keino parantaa yrityksen tietoturvallisuutta!
Lue lisää

Riskien ja jatkuvuudenhallinta

Operatiivisten riskien kartoittamiseen ja kokonaisvaltaiseen riskien hallintaan.
Lue lisää

Turvallinen ohjelmistokehitys ja hankinta

Varmista ohjelmiston turvallisuus jo sen rakentamisvaiheessa.
Lue lisää