Kuluttaja-asiakkaiden digitaalinen identiteetti (CIAM)

Kuinka hyvin tunnet kuluttaja-asiakkaasi? Asiakasidentiteetinhallinnan avulla voit parantaa konversiota vierailijoista asiakkaiksi ja tehdä tuottavampaa liiketoimintaa asiakasdataa hyödyntämällä.

Asiakasidentiteetinhallinnan (CIAM) avulla muutat tuntemattomat vierailijat uskollisiksi asiakkaiksi digitaalisissa kuluttajapalveluissa. Asiakkaiden hyvä tunteminen mahdollistaa hyvän ja relevantin asiakaskokemuksen tarjoamisen kanavariippumattomasti.

Digitaalinen näkymä asiakkaaseen

Asiakasidentiteetinhallinnan avulla opit tuntemaan asiakkaasi entistä paremmin. Tehokkain ja asiakaslähtöisin tapa on kerätä tietoja asiakkaasta suoraan häneltä itseltään sekä sosiaalisen median verkostoista, kuitenkin niin, että asiakkaalla säilyy määräämisoikeus tietojen käytöstä.

Asiakaspolut huomioiva asiakasidentiteettisuunnitelma mahdollistaa asiakkaan luottamuksen kasvattamisen, sekä asiakasprofiilin vaiheittaisen rikastamisen liiketoiminnan kannalta tarpeellisilla tiedoilla.

Monikanavaisessa liiketoiminnassa asiakkaan identiteetti sitoo kanavat yhteen. Esimerkiksi, digitaalinen identiteetti mahdollistaa sen, että ostoprosessi seuraa tunnistettua asiakasta saumattomasti kanavasta toiseen.

Asiakastiedoilla parempaa liiketoimintaa

Digitaalinen identiteetti valjastaa asiakastuntemuksen liiketoiminnan käyttöön. Asiakastiedoilla voidaan tehdä parempaa liiketoimintaa esimerkiksi seuraavin keinoin:

  • Asiakkaalle relevantti asiakaskokemus kaikissa kanavissa
  • Parempi asiakkuusmarkkinoinnin teho
  • Kyky tunnistaa kannattavimmat asiakkaat ja pitää niistä kiinni
  • Tuki ostoprosessin sulavalle toteutumiselle

Digitaalisen identiteetinhallinnan strategia auttaa hyödyntämään asiakastietoja parhaalla mahdollisella tavalla.

Vältä sudenkuopat

Asiakastietojen mukana seuraa vastuu tietosuojasta ja asiakkaiden yksityisyydensuojasta huolehtimisessa. Asiakastietoa voi ja kannattaa kerätä, mutta tietosuoja-asetusten noudattamisesta on tärkeää huolehtia sekä ratkaisuja suunniteltaessa että päivittäisessä operoinnissa.

Hyvällä suunnittelulla ja oikeilla ratkaisuilla hallitset asiakastietoihin liittyvät riskit. Avoimuudella ja asiakkaille annettavalla kontrollilla rakennat luottamusta asiakkaissa ja luot edellytykset entistä paremmalle liiketoiminnalle.

 

 

Tiekartta digitaaliseen identiteetinhallintaan

Tehokas ja liiketoimintalähtöinen Nixu IAM-tiekartta identiteetin- ja pääsynhallintaan (IAM).
Lue lisää

Digitaalinen identiteetti

Identiteetin ja pääsynhallinta (identity and access management, IAM) kattaa periaatteet, prosessit ja teknologiaratkaisut, joilla yritykset voivat tehostaa ja turvata liiketoimintaansa niin sisäisesti, kuin ulkoisestikin.
Lue lisää

Identiteetinhallinta (IdM)

Toimiva IdM-ratkaisu tekee organisaation käyttäjähallinnasta järjestelmällistä, turvallista ja kustannustehokasta.
Lue lisää