Kehittyneiden uhkien havainnointi- ja hallintapalvelu (Nixu ATMM)

Nixun kehittyneiden uhkien havainnointi- ja hallintapalvelu (ATMM) on joustava ja kustannustehokas tapa parantaa organisaatiosi SOC-kyvykkyyttä.

Nixu ATMM kykenee hyödyntämään jo olemassa olevia tietoturvasensoreita ja sopeutuu organisaatiosi operatiivisiin turvallisuusprosesseihin. Nixu ATMM -palvelulla saat näkyvyyden ympäristösi tietoturvan tilaan ja kyvykkyyden käsitellä tietoturvapoikkeamia hallitusti.
 
Talon sisäisen SOC:in rakentaminen ja operointi ei ole helppo tehtävä. Toimiva SOC vaatii, että muun muassa seuraavat asiat ovat kunnossa:
 
  • Sensorit, jotka kykenevät havaitsemaan tietoturvauhkia ja -hyökkäyksiä
  • Kyky tarjota keskitetty näkymä eri sensoreista ja uhkakuvasta. Ts. tilannekuva
  • Kyky analysoida erilaisia uhkia ja hälytyksiä
  • Kyvykkyys hallita ja tutkia tietoturvaloukkauksia sekä toipua niistä
 
Edellä mainittujen valmiuksien luominen ja erityisesti ylläpito organisaation sisäisillä resursseilla on usein liian kallista, koska ne vaativat erityiskoulutetun henkilöstön, laitteet ja työkalut. Vaihtoehtoisesti SOC:in voi hankkia myös palveluna.
 
Nixu ATMM -palvelu on suunniteltu täyttämään erilaisten organisaatioiden tarpeet ja tavoitteet. Voit aloittaa esimerkiksi nykyisten sensoreidesi viikoittaisella tietoturvapoikkeamien seurannalla ja myöhemmin kasvattaa palvelua. Nixu ATMM -palvelu laajenee tarvittaessa 24/7 -palveluksi, joka kattaa kaiken kehittyneiden tietoturvasensoreiden asentamisesta, konfiguroinnista, seurannasta ja ylläpidosta tietoturvaloukkausten analysointiin ja selvittämiseen asti.  
 

Tilannekuva ja verkkoturvallisuus

Tietoturvan jatkuvaa seurantaa ja korkean turvatason tietoverkkojen toteutusta
Lue lisää

Tietoturvatiedon ja tapahtumien hallinta (SIEM)

Operatiivisen tietoturvan tilannekuva.
Lue lisää

Nixu CSIRT

Tietomurtoihin varautumisen 24/7-palvelu poikkeustilanteessa.
Lue lisää