Digitaalinen identiteetti

Identiteetin ja pääsynhallinta (identity and access management, IAM) kattaa periaatteet, prosessit ja teknologiaratkaisut, joilla yritykset voivat tehostaa ja turvata liiketoimintaansa niin sisäisesti, kuin ulkoisestikin.

Onnistuneet hankkeet digitaalisen identiteetin alueella vaativat laajaa osaamista ja ennen kaikkea kokemusta. Me Nixulla tarjoamme käyttöösi Pohjois-Euroopan laajimman osaamisen, jolla varmistat parhaat tulokset.
 
Alla on kuvattuna neljä tapaa, jolla digitaalinen identiteetti auttaa liiketoiminnan kehittämisessä ja suojaamisessa.

Sujuvuutta liiketoimintaprosesseihin

Liiketoiminnan tuottavuus riippuu liiketoimintaprosessien tehokkuudesta ja jatkuvuudesta. Käyttöoikeudet liiketoimintakriittisiin tietojärjestelmiin, tulee olla kaikilla liiketoimintaprosessiin osallistuvilla työntekijöillä oikeita. Puutteelliset tai viiveellä asetetut käyttöoikeudet aiheuttavat joutokäyntiä liiketoimintaprosessiin. Holtiton käyttöoikeushallinta puolestaan muodostaa riskin prosessien jatkuvuudelle. Lue, miten identiteetinhallinta auttaa tehostamaan ja suojaamaan liiketoimintaprosesseja.

Tehoa digitaaliseen liiketoimintaan

Digitaalisessa liiketoiminnassa asioinnista tulee tehdä sujuvaa ja kanavariippumatonta. Digitaalisissa kuluttajapalveluissa hyvä asiakastuntemus on avain hyvän asiakaskokemuksen ja kannattavan liiketoiminnan rakentamiseen. B2B-palveluissa puolestaan käyttäjien ja käyttöoikeuksien hallinnan siirtäminen asiakasorganisaatioon laskee kuluja, mutta on myös vastuukysymysten kannalta tärkeää. Lue, miten asiakasidentiteetinhallinnalla luodaan arvoa liiketoimintaan.

ICT-hallinnan optimointi automaatiolla

Käyttäjätilien ja käyttöoikeuksien hallinta sitoo ICT-osastojen asiantuntijoita tarpeettoman paljon rutiininomaiseen työhön. Automatisoimalla identiteettien ja käyttöoikeuksien hallintaa, vapautuu asiantuntijoiden työpanos tuottavampaan työhön ja samalla käyttöoikeuksiin liittyvät riskit pienenvät. Lue, miten ICT-hallintaa on mahdollista tehostaa identiteetinhallinnalla.
 
Voimakkaiden käyttöoikeuskien riskit hallintaan
Voimakkaat käyttöoikeudet (ns. admin-käyttöoikeudet) ja esimerkiksi verkkolaitteiden jaetut käyttäjätilit muodostavat merkittävän tietoturvariskin, joka kuuluu lisäksi niiden hankalimmin hallittavien joukkoon. Lue, miten privileged access management -ratkaisuilla (PAM) voimakkaat käyttöoikudet saadaan hallintaan.

 

 
Loppukäyttäjien IdM-palvelut

IdM-järjestelmän hyödyt kasvavat merkittävästi, kun järjestelmällä pystytään tarjoamaan loppukäyttäjille itsepalveluita. Palveluiden tulee olla helppokäyttöisiä, jotta tehtävien hajauttaminen organisaatioon onnistuu. Nixu Personasilla loppukäyttäjät saavat palvelut osaksi IdM-toteutusta liiketoiminnan ehtojen mukaisesti.

Suomalaisen operaattorin extranet-palvelu

Nixu on toteuttanut suomalaiselle operaattorille käyttäjien todentamiseen sekä organisaatioiden ja käyttäjien hallintaan ratkaisun, joka pohjautuu SSO- ja extranet IdM  valmisohjelmistoihin. Yhteistyö sekä ratkaisun kehittäminen jatkuu Nixun tuki- ja ylläpitopalvelun kautta.

Turvallinen käyttäjähallinta pilvipalveluissa

Tarve viedä käyttäjien salasanoja pilveen voidaan poistaa tarjoamalla kertakirjautumista oman organisaation tunnistuspalvelun avulla. Näin voit varmistaa myös, että käyttäjähallinnan prosessit, kuten käyttäjätilien luonti ja poisto pilvestä, ovat turvallisia ja tehokkaita.

Nixu Personas

Integroi identiteettihallinnan työkalut liiketoiminnan prosesseihin – käyttäjäystävällisesti ja tehokkaasti.
Lue lisää

Tietoturvatiedon ja tapahtumien hallinta (SIEM)

Operatiivisen tietoturvan tilannekuva.
Lue lisää

Tilannekuva ja verkkoturvallisuus

Tietoturvan jatkuvaa seurantaa ja korkean turvatason tietoverkkojen toteutusta
Lue lisää