Tietosuoja kuntoon -tietosuojaopas

Tiedosto: 

Tämä opas auttaa organisaatiota tunnistamaan tietosuojavastaavan vastuut, suunnittelemaan ja valmistelemaan tehtävien hoidon ja hallinnoinnin sekä rakentamaan organisaatiolle tietosuojaohjelman. 

Opas on tarkoitettu organisaation tietosuojavastaavalle, johdolle ja kaikille niille, joita tietosuoja kiinnostaa ja jotka joutuvat työtehtävissään käsittelemään henkilötietoja tai niiden suojaamista sivuavia asioita.