Ulkomaisten yrittäjien tunnistaminen verkossa luo uusia mahdollisuuksia Suomelle - Verohallinnon SisuID-pilotti

Verohallinto, Nixu ja Digital Living International pilotoivat SisuID:n käyttämistä ulkomaisten yrittäjien tunnistamiseen, jotta uuden yrityksen rekisteröimisestä Suomeen voitaisiin tehdä digitaalista, helppoa ja nopeaa. Tämä käyttäjäystävällinen prosessi auttaisi houkuttelemaan lisää yrittäjiä ja verotuloa Suomeen. Pilotti osoittaa, että Suomella on jo kaikki tarvittava teknologia tavoitteen saavuttamiseksi.

By using a digital self-service supported by SisuID, the entrepreneur could set up a company in Finland easily online.
Nixu Blog

Nixu Blog

Miten suomalaisen yrityksen voi perustaa digitaalisesti ulkomailta käsin? 

Verohallinnolle esitetään usein tämänkaltaisia kysymyksiä. Verohallinto halusi nopeasti selvittää, miten prosessista voitaisiin tehdä sekä täysin digitaalinen että mahdollisimman sujuva kaikille ulkomaisille yrittäjille. Vero osoitti pilotin avulla julkisen ja yksityisen yhteisen avoimen ekosysteemiin voiman. Verohallinto tutki yhdessä tärkeimpien sidosryhmiensä kanssa yrityksen perustamiseen liittyviä esteitä. Osallistujat suomalaisista tilitoimistoista, pankeista, valtion virastoista ja viranomaisedustajat mahdollistivat yhteisen vision saavuttamisen siitä, miten Suomi voisi tarjota saumattomasti toimivan palvelun kaikille ulkomaisille yrittäjille. SisuID-tiimi, johon kuului Nixu ja Digital Living International, oli vastuussa hankkeesta, jossa kartoitettiin yrittäjien nykyistä polkua sekä kerättiin eri tahojen kehitysvaatimuksia.

”Havaintojemme mukaan Suomen on kiireellisesti vahvistettava valmiuksiaan, jos haluamme kilpailla uusista veronmaksajista eli kansainvälisistä yrityksistä, lahjakkuuksista ja investoinneista. Verohallinto haluaa osaltaan parantaa Suomen kilpailukykyä poistamalla kaikki näiden tavoitteiden edessä olevat esteet”, kertoo asiakkuuspäällikkö Miika Wires Verohallinnosta.

Yrityksen perustaminen Suomeen on pitkä ja kivinen tie

Jos esimerkiksi kiinalainen yrittäjä haluaa perustaa listaamattoman yrityksen Suomeen, hänen yrityksellään tulee olla Euroopan talousalueella asuva hallituksen jäsen. Lisäksi uuden yrityksen on täytettävä Suomen viranomaisten ja lainsäädännön asettamat erityisvaatimukset ennen kuin se voidaan rekisteröidä kaupparekisteriin.

Yrityksen rekisteröintiprosessin aikana yrittäjä joutuu antamaan monia erilaisia tietoja, ja näiden tietojen vaatimat luottamustasot voivat vaihdella merkittävästi prosessin eri vaiheissa. Yrittäjien on lisäksi allekirjoitettava virallisia lomakkeita, jotka ovat tarjolla vain suomeksi, jolloin heidän on joko palkattava käännösapua tai allekirjoitettava asiakirjoja, joita eivät ymmärrä.

Rekisteröinnin jälkeen uusi yritys saattaa tarvita myös muita paikallisia palveluja, kuten suomalaisia kirjanpitäjiä ja yrityspankkitilejä sekä vakuutuksia ja lakiapua. Lisäksi yrittäjän on lähetettävä henkilö- ja yritystietonsa erikseen jokaiselle prosessiin kuuluvalle toimijalle.

Prosessin digitalisointi

”Uskomme. että avoin yhteistyö on ainoa tapa luoda koko yhteiskuntaa hyödyttäviä innovaatioita. Hankkeemme Nixun ja Digital Livingin kanssa on auttanut meitä nopeuttamaan tätä kehitystyötä, mikä tulee hyödyttämään myös Suomen talouskasvua”, Miika Wires tähdentää. 

Hankkeessa kehitettiin visio yhtenäisestä ja helppokäyttöisestä prosessista, jonka avulla yrittäjä voi perustaa yrityksensä Suomeen. Tämä käyttäjäystävällisen prosessin avulla Suomesta voisi tulla entistä houkuttelevampi kohde ulkomaisille yrittäjille, mikä toisi myös lisää verotuloja Suomeen. Samalla sekä julkinen että yksityinen sektori tulevat tarvitsemaan lisävalmiuksia digitaalisen luottamuksen luomiseksi parantaakseen prosessia.

Digitaalisen luottamuksen luominen alkaa yrityksen puolesta toimivan henkilön tunnistamisesta. Alkuperäisen tunnistuksen perusteella luodaan henkilökohtainen digitaalinen identiteetti, jonka avulla yrittäjä voi siirtää yritystietojaan luotettavasti eri palvelusiilojen välillä.

Digitaalisen luottamuksen avulla yrityksen rekisteröintiprosessia voidaan virtaviivaistaa ja automatisoida merkittävällä tavalla. Digitaalinen luottamus vähentää myös yrittäjien taakkaa, koska heidän tarvitsee syöttää tietonsa järjestelmään vain kerran. Ihannetapauksessa yrittäjä voisi perustaa yrityksensä SisuID:llä toimivan digitaalisen itsepalvelun avulla niin, ettei hänen tarvitsisi käydä Suomessa kertaakaan koko prosessin aikana.

Suomesta löytyy kaikki tarvittavat ainekset täysin digitaaliseen polun mahdollistamiseen

”Ulkomaisille toimijoille tarjottavien luotettavien digitaalisten identiteettien puute on ensimmäinen merkittävä este jokaiselle hankkeeseen osallistuneelle sidosryhmälle. Onneksi Suomesta löytyy jo kaikki tarvittavat tekniset ratkaisut, joiden avulla voimme luoda digitaalista luottamusta eri prosessien välille ja automatisoida tätä nopeutettua kulkureittiä sekä Suomeen että Eurooppaan”, sanoo Digital Living Internationalin toimitusjohtaja Pirkka Frosti, joka on yksi SisuID-hankkeen johtohenkilöistä. ”Verohallinnon esimerkki osoitti, että oikealla asenteella ja yhdistämällä voimamme voimme saavuttaa merkittävää edistystä jo muutamassa kuukaudessa”, Frosti toteaa.

Yksi hankkeen keskeisimmistä havainnoista oli, että digitaalisen luottamuksen luomisen jälkeen Suomessa voitaisiin kehittää täysin digitaalinen kulkureitti ulkomaisille yrittäjille, jotka haluavat perustaa yrityksensä Suomeen. Kun käyttäjä hallitsee tietojaan digitaalisen identiteetin avulla, tietojen siirtäminen julkisen ja yksityisen sektorin välillä onnistuu parhaimmillaan jopa ilman ainuttakaan lakimuutosta.

Toinen tärkeä havainto oli, että käyttäjän digitaalinen tunnistaminen ja todentaminen voidaan erottaa pankkien rahanpesun torjuntaan liittyvästä selonottovelvollisuudesta. Kun nämä erotetaan toisistaan, digitaalista tunnistamista ja todentamista voidaan käyttää myös rahanpesun torjuntaan liittyvien tietojen toimittamiseen digitaalisen itsepalvelun muodossa nykyisten käsin pyöritettävien ja työteliäiden prosessien sijaan.

Kuinka Suomesta tehdään paras maa uusille yrityksille

Suomi ei vielä palvele ulkomaisia yrityksiä digitaalisesti, mutta sen tuleva talouskasvu ja kilpailuetu tulevat riippumaan tällaisista kansainvälisistä yrityksistä jo lähitulevaisuudessa. Viro on tarjonnut e-asukasohjelmansa kautta ulkomaisille toimijoille mahdollisuuden perustaa yrityksensä Viroon, ja arvioiden mukaan ohjelma tulee tuottamaan 1,4 miljardilla eurolla suoria ja välillisiä taloudellisia hyötyjä Viroon vuoteen 2025 mennessä.

Verohallinto aikoo jatkaa kehitystyötään jatkoprojektilla, joka tulee toimimaan sen uuden Digital Fast Track -ohjelman alla. ”Kun julkiset ja yksityiset organisaatiot yhdistävät voimansa yhteiskunnallisten ja digitaalisten luottamusvalmiuksien luomista varten, Suomesta voi hyvinkin pian tulla varteenotettava vaihtoehto ulkomaisille yrittäjille ja portti Euroopan markkinoille”, toteaa Nixun digitaalisen liiketoiminnan johtaja Joonatan Henriksson.

Tutustu projektiraporttiin osoitteessa https://sisuid.com/cases

 

SisuID on avoimeen yhteistoimintaan perustuva yhteisö, joka julkaisee kaiken alustaansa liittyvän koodin vapaan lähdekoodin lisenssillä kansallistason tunnistusratkaisuja varten. Pilottitapauksissa esitetyt havainnot auttavat edistämään julkisen ja yksityisen sektorin käyttäjien tunnistamiseen ja tuntemiseen liittyvää digitalisointia.

Sandbox of Trust on suomalainen, digitaalisen identiteetin käyttöä edistävä hanke, jota johtavat kyberturvayritys Nixu, Digital Living International, Vastuu Group ja Teknologiateollisuus ry. Hanketta rahoittavat sen pilottijäsenet ja Sitra.

 

Lisätietoja