POSTI – Asiakkaiden tunnistaminen verkossa ja kivijalassa SisuID:n avulla

Posti voisi tunnistaa asiakkaansa vahvasti sekä sujuvoittaa rekisteröinti- ja toimitusprosessejaan SisuID-tunnistusratkaisun avulla.

Vahva tunnistautuminen tekee postipakettien noutamisesta ja lähettämisestä helppoa.
Niki Klaus

Niki Klaus

Toimitusjohtaja Nixu Certification

Posti on Suomen johtava posti- ja logistiikka-alan palveluyritys. Sen ydinliiketoiminta muodostuu kirje-, lehti- ja pakettituotteiden jakelupalveluista, verkkokaupan palveluista sekä kokonaisvaltaisista toimitusketjuratkaisuista. Posti toimittaa yli 44 mijoonaa asiakaslähetystä vuodessa, ja yli 1,4 miljoonaa kuluttajaa käyttää Postin digitaalisia palveluita. Erityisesti kirjesalaisuuden alainen sisältö edellyttää, että Posti tunnistaa asiakkaansa vahvasti. Vaihtoehdot vahvaan tunnistamiseen ovat tällä hetkellä pankkien tarjoama tunnistuspalvelu, mobiilivarmenne sekä valtion henkilökortti.

Esteitä digitalisaation polulla

Nykyisillä tunnistautumismenetelmillä ei voi hyödyntää digitalisaation luomia mahdollisuuksia. Esimerkiksi, kun henkilö noutaa lähetystä toisen nimissä, tarvitaan myöntäjän allekirjoittama, paperille kirjoitettu valtuutus. Tätä prosessia ei voi tällä hetkellä digitalisoida kolmesta syystä. Ensinnäkin, nykyisten tunnistusmenetelmien käyttäjäkokemus ei ole yhtenäinen ja helposti sovitettavissa Postin omiin palveluihin. Toiseksi tunnistusmenetelmät eivät tue sähköistä tunnistamista fyysisessä asiointikanavassa. Kolmas syy on, että yhteiskunnassamme ei ole käytössä keskitettyä yrityskohtaista valtuuttamisen palvelua, jossa valtuuden voisi välittää henkilöiden välillä tietyin rajauksin.

”Tällä hetkellä Posti ei voi tunnistaa henkilöitä sekä verkossa että fyysisissä asiointipisteissä riittävän helposti tai kustannustehokkaasti. Koko logistiikka-alan toimijat tarvitsisivat yleisesti käytetyn sähköisen tunnistusratkaisun, jonka avulla voisi yhdistää henkilön kaikkiin palveluihin, valtuuksiin sekä hänen henkilökohtaisiin tietoihinsa”, sanoo Postin maksuliiketoiminnan johtaja Raine Westerholm.

Toimiva sähköinen tunnistaminen

Posti osallistui Sandbox of Trust -hankkeen pilottiin, jossa SisuID-tunnistusratkaisua käytettiin ratkaisemaan näitä ongelmia. Lisäksi pilotissa ratkottiin perinteisesti kallista ja hankalaa sähköisen vahvan tunnistusvälineen rekisteröinti- ja jakeluprosessia seuraavissa asioissa:

Tunnistaminen fyysisessä asiointikanavassa

SisuID:n identiteettiin on liitetty henkilötietoja, jotka on kerätty sen rekisteröintivaiheessa. Tunnistautumalla SisuID:llä esimeriksi henkilön ikä voidaan luotettavasti vahvistaa tilanteessa, jossa henkilö on noutamassa lähetystä itsepalveluna Postin automaatista.

Posti rekisteröintipisteenä  

Pilotissa luotiin konsepti, jossa Posti voisi toimia sähköisen identiteetin ja tunnistusvälineen rekisteröintipisteenä. Esimerkiksi Posti voisi tuottaa tunnistuskioskin, jossa henkilö voisi ottaa itsestään kasvokuvan ja luetuttaa sähköisesti passinsa tai henkilökorttinsa. Tämän jälkeen hänelle voitaisiin rekisteröidä sähköinen identiteetti ja aktivoida SisuID-tunnistusväline itsepalveluna. Vaihtoehtoisesti ihmiset voisivat rekisteröityä Postin toimipisteissä, jossa asiakaspalvelija voisi sähköisesti vahvistaa henkilödokumentin aitouden ja rekisteröidä henkilön SisuID:n käyttäjäksi.

Postin palveluihin kirjautuminen SisuID:llä

Pilotissa testattiin myös yksinkertaisinta käyttötapausta, jossa Postin verkkopalveluihin kirjaudutaan SisuID:lla käyttäjätunnuksen ja salasanan sijaan. Ensimmäisen kirjautumisen yhteydessä SisuID-identiteetin tunniste linkitettiin Postin asiointitiliin. Tämän ansiosta käyttäjän sähköinen identiteetti voidaan nyt käyttäjän suostumuksella yhdistää eri palveluntarjoajien palveluissa.

Esimerkiksi käyttäjä voisi Postille muuttoilmoitusta tehdessään vahvasti tunnistautuneena kilpailuttaa ja solmia kotivakuutusta koskevan sopimuksen ilman erillistä tunnistautumista vakuutusyhtiön palveluun tai antaa suostumuksen hakea annetut tiedot myöhemmin kotivakuutusta tarjoavalle toimijalle. Kirjautuessaan SisuID:llä vakuutusyhtiön palveluun vakuutusyhtiö voisi hakea henkilön yhteys- ja osoitetiedot SisuID-tunnisteella Postin sähköisestä henkilötietorajapinnasta.

Laskun maksaminen OmaPosti-sovelluksessa

Posti tarjoaa asiakkailleen OmaPosti-sovellusta, jossa asiakkaat voivat esimerkiksi maksaa laskujaan. Laskujen hyväksyntään ja maksamiseen vaaditaan vahva tunnistus, jonka pitäisi olla helppokäyttöinen. Uuden maksupalveludirektiivi PSD2:n myötä voitaisiin OmaPosti-sovelluksessa ja SisuID:llä vahvasti tunnistautuneen käyttäjän hyväksymä lasku  veloittaa käyttäjän tililtä suoraan.

Seuraavat askeleet kohti toimivaa tunnistamista

Jos SisuID saa tarvittavan rahoituksen aloittaakseen tuotannon, Posti on valmis liittymään perustettavaan SisuID-yhteisöön. Posti aikoo myös tukea omalta osaltaan asiakkaidensa siirtymistä SisuID:n käyttäjiksi. Postin asiakaskunnan koko auttaisi monen suomalaisen ja Suomessa asioivan ulkomaalaisen saavan SisuID-tunnistusvälineen taskuunsa jo vuoden 2020 aikana. Posti näkee, että uusi käyttäjäystävällinen ja kustannustehokas tunnistusmenetelmä tekisi heidän kunnianhimoisista digitaalisaatiotavoitteistaan helpommin saavutettavia.

 

Mikä SisuID?

SisuID on autentikointi- ja digitaalinen identiteettialusta, jota pyörittää ja hallitsee SisuID-yhteisö. Se tarjoaa tavanomaisen ja vahvan tason todentamisen palveluntarjoajille edulliseen hintaan. Se mahdollistaa myös datan ja digitaalisten palvelujen linkittämisen sinun suostumuksellasi. Se voi korvata salasanasi ja hankalat 2-tekijän todentamismekanismit palveluissasi. Kansalaisille ja ulkomaisille loppukäyttäjille se on ilmainen.

Vuonna 2018 käynnistynyt Sandbox of Trust on suomalaislähtöinen digitaalisen identiteetin hanke, jonka jäseninä ovat Nixu Oyj, Suomen Tilaajavastuu, Digital Lving International ja Teknologiateollisuus ry. Hanketta rahoittaa Sitra yhdessä jäsentenorganisaatioiden kanssa ja kuuluu Teknologiateollisuuden Reaaliaikatalouden hankesateenvarjon alle.

Lue lisää: https://sisuid.com/fi/

 

Lisätietoja