LÄHITAPIOLA - digipalvelujen kyberturvallisuuden parantaminen

lisää kyberturvaa digitaalisiin liiketoimintaympäristöihin
Sakari Pihlhjerta

Sakari Pihlhjerta

Sales Manager

LähiTapiola-ryhmä on kotimainen keskinäinen yhtiö, joka tarjoaa laajan valikoiman erilaisia vakuutus-, sijoitus- ja säästämispalveluita sekä yritys- että henkilöasiakkaille. LähiTapiolan toimialalla asiakkaiden luottamus on avainasemassa. Tietoturva-asioissa ei voi tehdä kompromisseja, sillä asiakkaiden luottamukselliset tiedot eivät saa päätyä sivullisten käsiin. Myös verkkopalveluiden keskeytymätön toiminta on ratkaisevaa asiakaskokemuksen kannalta.

Lähtötilanne

LähiTapiolassa oli havaittu, ettei uhkien torjunta ole koskaan täysin mahdollista edes mittavien laite- ja ohjelmistoinvestointien avulla. Teknologiapainotteinen järjestelmä on jäykkä ja sopeutuu huonosti ympäristöön, jossa uhat muuttavat jatkuvasti muotoaan. Yrityksen sisällä ymmärrettiin, että sen olisi muutettava suhtautumistaan siirtämällä painopistettä uhkien torjumisesta niiden havainnointiin ja nopeaan reagointiin.

Tavoitteeksi asetettiin sellaisen tietoturvajärjestelmän rakentaminen, jossa pääpaino on oman liiketoiminnan kannalta merkittävien uhkien havaitsemisessa ja analysoinnissa sekä nopeassa ja tehokkaassa reagoinnissa. Lisäksi järjestelmän tuli olla mahdollisimman joustava ja kykenevä muuttumaan uhkaympäristön mukana.

 

Kaikkialla maailmassa yritykset ja yhteisöt joutuvat tekemään lujasti töitä suojatakseen toimintaansa entistä vakavammilta ja nopeasti muuttuvilta kyberuhkilta. Malli, jossa organisaatio suojaa toimintansa ostamalla jatkuvasti uutta teknologiaa, ei enää toimi.

 

Nixun ratkaisu

Nixu Cyber Defense Center (CDC) ‑tietoturvapalvelulla huolehditaan digitaalisen ympäristön reaaliaikaisesta valvonnasta ja tietomurtojen tutkinnasta sekä muodostetaan tilannekuva organisaation verkkopalveluihin kohdistuvista uhista. LähiTapiolalla on näin käytössään ketterä puolustusjärjestelmä, jossa yhdistyvät kyberturva-alan viimeisin teknologia ja alan ammattilaisten huippuosaaminen.

Nixu CDC ‑tietoturvapalvelua testattiin todellisessa toimintaympäristössä pilottijakson aikana, joka kesti muutamia kuukausia. Pilottijakson aikana palvelu osoitti toimivuutensa havaitsemalla konkreettisia uhkia. Pilottivaiheessa palvelun yhteensopivuutta testattiin myös LähiTapiolan muiden palveluntoimittajien kanssa, sillä saumaton yhteistyön sujuvuus on LähiTapiolalle ehdottoman tärkeää. Pilottijakson jälkeen palvelu otettiin virallisesti käyttöön.

Asiakkaan hyöty

Palvelun käyttö ei vaadi panostusta päivittäistasolla, sillä oikein asetettujen parametrien ansiosta järjestelmä toimii lähes omalla painollaan raportoiden havainnoistaan sovitun aikataulun mukaisesti ja hälyttäen ainoastaan havaitessaan merkittävän uhan.

Nixu Cyber Defense Center on kustannustehokas ja joustava palvelu, joka skaalautuu niin pienten ja keskisuurten kuin suuryritystenkin tarpeisiin. Asiakkaan ei tarvitse investoida nopeasti vanheneviin teknologiaratkaisuihin tai oman organisaation asiantuntemuksen kehittämiseen, sillä Nixu vastaa palvelun jatkuvasta kehittämisestä sekä erikoisosaamista vaativien järjestelmien ylläpidosta.

"Olemme siirtyneet Nixun toimittaman CDC-palvelun avulla tietoturvapoikkeamien torjunnasta niiden havainnointiin, mikä on välttämättömyys vahvasti digitalisoituneessa ja verkottuneessa, monimutkaisessa liiketoimintaympäristössä. Nixun ammattitaitoiset asiantuntijat yhdistettynä nykyaikaiseen teknologiaan takaavat sen, että voimme ennakoida eskaloituvia tietoturvauhkia sekä reagoida niihin yhä nopeammin", sanoo LähiTapiolan tietoturvajohtaja Leo Niemelä.

Tämä asiakasreferenssi on julkaistu yhtiötiedotteena 11.10.2016.

 

Lisätietoja

aiheeseen liittyvät blogit