ID06 - tukea kybertaisteluun talousrikollisuutta vastaan

Nixu stöder svenska byggbranschens ID06 i IT-kampen mot ekonomisk brottslighet
Aleksandr Värä

Aleksandr Värä

Head of IoT

Lähtötilanne

Ruotsissa rakennusteollisuuden ongelmina ovat pimeä työ ja veronkierto, mikä aiheuttaa paitsi turvattomuutta ja henkilöturvallisuusongelmia työpaikoilla, myös vähentää valtion saamia verotuloja. Tammikuussa 2016 tuli voimaan laki, joka edellyttää urakoitsijoiden sähköistä rekisteröitymistä ruotsalaisilla työmailla. Tavoitteena on vähentää pimeän työvoiman käyttöä ja edistää reilua kilpailua koko alalla.

ID06:n tarjoama rekisteröitymisjärjestelmä täyttää Ruotsin urakoitsijoiden rekisteröitymistä edellyttävän lain määräykset. Ruotsissa henkilökohtainen ID06-kortti on käytössä jo reilussa 60 000 yrityksessä yli 600 000 työntekijällä.

Harmaa talous tuottaa pitkälle erikoistuneita kyberuhkia, jotka muodostavat rakennusalalla vakavan haasteen. Uusinta kyberteknologiaa hyödyntävä järjestäytynyt rikollisuus pyrkii käyttämään hyväksi ID06-järjestelmää liittämällä järjestelmään ylimääräisiä henkilöitä, jotka pääsevät tämän jälkeen luvattomasti rakennustyömaille. Rikolliset yrittävät hyötyä myös järjestelmään kootuista henkilötiedoista.

Nixun ratkaisu

Nixun tarjoamaa Cyber Defense Center (CDC) ‑palvelua käyttävällä ID06:lla on käytössään ketterä puolustusjärjestelmä, jossa yhdistyvät kyberturva-alan viimeisin teknologia ja alan ammattilaisten huippuosaaminen. Nixu CDC on teknologiapohjainen palvelukokonaisuus, joka tuottaa asiakkaille digitaalisen liiketoimintaympäristön reaaliaikaista valvontaa ja tietomurtojen tutkintaa sekä muodostaa tilannekuvan organisaation verkkopalveluihin kohdistuvista uhista. Nixu CDC:llä toteutetaan myös hyökkäystestausta, ja sillä on käytössään aina reaaliaikainen tieto liikkeellä olevista kyberuhista ja uusimmista hyökkäystekniikoista, joihin se pystyy vastaamaan hyödyntämällä aina viimeisintä teknologiaa.

Asiakkaan hyöty

ID06 kerää ja käsittelee huomattavia määriä henkilötietoja, mihin liittyy erityisiä tietoturvariskejä. Tällaisessa ympäristössä onkin äärimmäisen tärkeää huolehtia laadukkaasta kyberturvasta. Nixu CDC:n avulla ID06 pystyy havaitsemaan myös pitkälle kehittyneet hyökkäykset jo silloin, kun ne ovat vasta tulossa, sekä torjumaan ne niin, että vahingot ja käyttökatkokset jäävät mahdollisimman vähäisiksi. Näin ID06-järjestelmän käyttö on turvallista kaikkina viikonpäivinä ja vuorokaudenaikoina. Tietoturvallisen ID06-järjestelmän käyttöönoton myötä rakennusala on edistynyt valtavasti taistelussa järjestäytynyttä rikollisuutta vastaan.

Nixu on ollut meille erinomainen kumppani taistelussa Ruotsin rakennusalalla esiintyvää talousrikollisuutta vastaan. Nixun ammattitaitoiset kyberhyökkäysasiantuntijat yhdistettynä nykyaikaiseen teknologiaan takaavat sen, että ID06 pystyy ennakoimaan tietoturvauhkia ja reagoimaan niihin nopeasti, toteaa ID06:n toimitusjohtaja Peter Löfgren.

Tämä asiakasreferenssi on julkaistu lehdistötiedotteena 29.11.2016.

Lisätietoja

aiheeseen liittyvät blogit