Hotel Kämpissä ensiluokkainen laatu ja turvallisuus keskiössä: Nixulta vahvistus maksukorttiturvallisuudesta

Hotel Kämp
Niki Klaus

Niki Klaus, Nixu Oyj

sertifiointipalvelun liiketoimintajohtaja

Hotel Kämp on saavuttanut kansainvälisen maksukorttialan PCI DSS -standardin mukaisen vaatimustason korttitietojen turvallisuudessa, ja on näin yksi hotelli- ja ravintola-alan edelläkävijöistä korttimaksamisen turvallisuudessa Euroopassa.

Hotel Kämp on koko 130-vuotisen historiansa ajan toiminut kaupungin maamerkkinä Helsingin kasvaessa ja kehittyessä eurooppalaiseksi pääkaupungiksi. Viiden tähden hotelli kuuluu Kämp Collection Hotels -ketjuun, jonka hotelliketju Nordic Choice Hotels omistaa. Hotel Kämp tunnetaan ylellisenä luksushotellina, mikä asettaa vaateita myös tietoturvallisuudelle – lupaus ensiluokkaisesta palvelusta ja turvallisuudesta tulee täyttyä myös maksukorttiympäristössä.

Hotel Kämpissä maksetaan niin huonevaraukset kuin muutkin huonevarauksiin liittyvät kustannukset maksukorteilla, minkä vuoksi jokaisen tapahtuman tulee sujua moitteetta aina maksusuoritukseen saakka. Koska maksuja vastaanotetaan maksukorteilla hotellin vastaanotossa sekä verkkovarausjärjestelmässä, maksukorttiympäristön on noudatettava PCI DSS -standardissa määritettyjä tietoturvavaatimuksia.

Hotel Kämpin uudistaessa maksukortteihin liittyviä käytäntöjä ja ympäristöä, he halusivat Nixun tuella varmistuksen maksukorttiympäristön turvallisuudesta, sekä vahvistuksen siitä, että toteutus noudattaa kaikkia asiaankuuluvia maksukorttialan vaatimuksia. Samalla Hotel Kämp halusi näyttää esimerkkiä hotelli- ja ravintola-alan toimijoille ja nostaa rimaa korttiturvallisuuden saralla.

Nixun arviointipalvelu kattaa kaikki asiakkaan tarpeet

Nixu on maksukorttialan standardia valvovan kansainvälisen toimielimen, PCI Security Standards Council, hyväksymä tarkastaja, jolla on monipuolinen kokemus erityyppisten ja -kokoisten organisaatioiden arvioinneista. Yhteistyön myötä Nixu suoritti Hotel Kämpille riippumattoman, paikan päällä tehtävän PCI DSS -arvioinnin, jossa Nixun auditoija arvioi Hotel Kämpin korttimaksujen käsittely-ympäristön hotellin vastaanotossa ja verkkovarausjärjestelmässä.

PCI DSS on kansainvälinen maksukorttialan tietoturvastandardi, jossa ovat mukana maailman johtavat luottokorttiyhtiöt. Hotel Kämpille suoritettu PCI DSS -arviointipalvelu on tarkoitettu kaikille osapuolille, jotka tallentavat, käsittelevät tai välittävät kortinhaltijan tietoja tai voivat muuten vaikuttaa niiden turvallisuuteen. Arvioinneissa tarkastellaan koko maksukorttien käsittely-ympäristö, mukaan lukien ulkoistetut ratkaisut, ja varmistetaan, että ne täyttävät maksukorttialan turvallisuusvaatimukset. Läpäistyn arvioinnin myötä myönnetään PCI DSS -vaatimustenmukaisuutta osoittava todistus. Arvioinneista on selkeä hyöty minkä tahansa maksukorttien parissa toimivan tahon riskien hallinnassa.

Nixun palvelu ei rajoitu pelkkään arviointiin, vaan tarkoituksena on aidosti auttaa asiakasta saavuttamaan vaatimustenmukaisuus – ja ylläpitämään se. Vaatimustenmukaisuustodistus on voimassa vuoden, ja sen voimassa pitäminen vaatii vuosittaisen PCI DSS -tarkastuksen. Vuosittaisten tarkastuksien avulla voidaan säännöllisesti varmistaa turvakontrollien toimivuus, ajantasaisuus sekä soveltuvuus.

Hotel Kämpissä laatu ja turvallisuus kulkevat käsi kädessä

PCI DSS -arviointi ja pitkäkestoinen yhteistyö osoittivat, että Hotel Kämpin korttimaksujen käsittely-ympäristö täyttää kaikki asiaankuuluvat maksukorttialan turvallisuusvaatimukset. Hotel Kämpille myönnettiin todistus PCI DSS -vaatimustenmukaisuudesta, joka todistaa turvakontrollien soveltuvuuden maksukorttialan vaatimuksiin. Todistuksen myötä Hotel Kämp voi osoittaa sidosryhmilleen sitoutuneensa noudattamaan maksukorttialan turvallisuusvaatimuksia ja asettavansa tietoturvallisuuden toiminnassaan etusijalle.

”On ollut ilo tehdä yhteistyötä Hotel Kämpin kanssa ja todistaa miten laatu ja turvallisuus nähdään kaiken toiminnan lähtökohtana. Hotel Kämp on alansa edelläkävijä korttiturvallisuuden saralla”, kertoo Nixu Oyj:n sertifiointipalvelun liiketoimintajohtaja Niki Klaus.

”Kämp on alansa johtotähtiä ja haluamme olla sitä myös korttiturvallisuuden osalta. Nixun suorittama arviointiprosessi haastoi ja vahvisti toimintatapojamme niin, että voimme jatkossakin tarjota asiakkaillemme turvallisen ympäristön asioida”, kertoo Tuomas Liewendahl, Hotel Kämpin johtaja.

Lisätietoja

  • Niki Klaus

    Niki Klaus, Nixu Oyj

    sertifiointipalvelun liiketoimintajohtaja