Strateginen puheenvuoro Suomen kilpailukyvystä

Niki Klaus

Niki Klaus

Toimitusjohtaja Nixu Certification

Elokuu 18, 2021 at 09:27

Suomen digitalisaatio on liian hidasta - se vaikuttaa julkisten palveluiden tehottomuuden lisäksi jo kansainväliseen kilpailukykyymme, verotukseen ja sitä kautta suoraan hyvinvointiimme.

Osaamisen ja pääomien virta Suomeen automatisoitava nopeasti

Digitaalinen kehitys ottaa aimo harppauksia lännessä ja idässä, mutta EU jää pahasti jälkeen tässä kehityksessä. Oman digitalisaatioasteemme jäädessä kilpailijoista jälkeen, emme pysty hyödyntämään globaaleja markkinoita työvoiman, opiskelijoiden, yritysten ja investointien houkuttelemiseksi. Tämä on käynyt ilmi muun muassa ulkomaisten osaajien maahantuloprosessin hitautena.

Jos emme toimi heti ja odotamme, että kansallista digitaalista kehitystä viedään eteenpäin 3-5 vuoden suunnitelmilla, suuret ulkomaiset kaupalliset toimijat tuovat omat ratkaisunsa kansalaisten käyttöön. Tällöin kilpailukykymme murentumisen lisäksi uhkana on, että Suomi ja EU menettävät kontrollin yksityisyydensuojaan, tietoturvaan sekä tiedon luotettavuuteen.

Kilpailukykymme voisi olla maailman parasta

Suomella on kuitenkin kansakuntana käsissään ainutlaatuinen kyvykkyys tarjota ratkaisuja juuri näihin kysymyksiin. Meillä on erinomainen maine luotettavana toimijana ja muihin Euroopan maihin verrattuna osaamisemme ja teknologiamme ovat vertaansa vailla. Suomella on potentiaalia tuottaa tarvittavat keinot Suomen ja EU:n datatalouden tulevaisuuden turvaamiseen. Kun luomme ensin digitaalisen ympäristön omille kansalaisillemme, julkisille palveluille sekä yritystoiminnalle, osaamisellamme tulee olemaan maailmanlaajuinen kysyntä, esimerkiksi Aasian ja Afrikan kehittyvillä markkinoilla.

Tarvitaan nopeita päätöksiä ja vaikuttavia investointeja

Suomen on välttämätöntä ryhtyä nopeasti toimenpiteisiin, joiden avulla poistamme kilpailukyvyn esteitä ja saavutamme vakavasti otettavan toimijan aseman maailman datataloudessa. Jotta Suomeen saadaan kaikille sektorien yhteinen, luotettava kansallinen digitaalinen alusta sekä paremmat mahdollisuudet hyödyntää globaaleja markkinoita - päätöksiä tarvitaan nyt.

Suomessa on tehty paljon hyvää kehitystyötä, mutta se tapahtuu vielä pitkälti ministeriöiden sekä julkisen ja yksityisen sektorin siiloissa. Suomen kilpailukyvyn kannalta on elintärkeää yhdistää nämä siilot nopeasti, sillä ainoastaan koordinoidut investoinnit ja yhteiskehittäminen poistavat Suomen digitaalisaation haasteet, antavat kyvyn pärjätä kansainvälisessä kilpailussa ja luovat samalla pohjan uudelle teknologiaviennille.

Valtion ja elinkeinoelämän yhteistyö avain ratkaisuun. Yhteiskunnan digitalisaation perustukset luodaan avoimesti yhdessä.
 

Suomen digitaalinen kilpailukyky -seminaari 31.8.2021

Elokuussa 2021 Nixun, Ulkoministeriön, Sitran, Elinkeinoelämän keskusliiton ja Verohallinnon yhteinen Suomen digitaalinen kilpailukyky -virtuaaliseminaari jatkaa tätä keskusteluja ja yhteistyön koordinoimista julkisen sekä yksityisen sektorin välillä.

Kutsumme mukaan suomalaiset yritykset yhteistyöhön varmistaaksemme Suomen tulevaisuuden digitaalisen kilpailukyvyn. Lue lisää ja ilmoittaudu tapahtumaan: https://www.sitra.fi/tapahtumat/suomen-digitaalinen-kilpailukyky/