Onko Suomen digitaalinen kilpailukyky kestävällä tasolla?

Joonatan Henriksson

Joonatan Henriksson

Head of Digital Business

Heinäkuu 16, 2018 at 11:33

Talouden kasvu vaatii ulkomaisten osaajien ja yritysten houkuttelua Suomeen. Onko Suomella kyky palvella tätä tarvetta digitaalisesti?

Muun muassa nopeasti kasvanut peliala on peräänkuuluttanut helpomman maahantuloprosessin puolesta. Esimerkiksi Neogamesin Jari-Pekka Kaleva on ollut kirjoittamassa ehdotusta tilanteen parantamiseksi asiantuntijoiden oleskeluluvan vauhdittamisella (http://www.neogames.fi/wp-content/uploads/2018/04/Neogames-Erityisasiantuntijan-Oleskelulupa-draft08.pdf).

Prosessi oleskeluluvan saamiseen ja yhteiskuntaan integroitumisen osalta on pitkä ja vaatii hakijalta erityistä sinnikkyyttä. Elämäntapahtuman näkökulmasta vaaditaan samojen tietojen syöttämistä moneen eri valtionhallinnon järjestelmään, kuten oleskeluluvan hakemukseen, maistraatin ilmoitukseen, veronumeron hakuun ja niin edelleen. Syöttäminen tapahtuu osin digitaalisesti, mutta vaatii myös monta fyysistä käyntiä eri asiointipisteissä.

Valtiohallinnon prosessien lisäksi töihin, opiskelemaan tai muuten pitkäaikaisesti oleskelemaan tulevat ihmiset joutuvat syöttämään samoja tietoja yksityisten palveluntarjoajien prosesseihin, esimerkiksi asuntoa, pankkitiliä, vakuutusta sekä muita jokapäiväiseen elämiseen tarvittavia palveluita hankkiessaan.

Lisäksi esimerkiksi yrityksen perustaminen Suomeen ei onnistu pelkästään ulkomailta käsin, jonka muun muassa naapurimaa Viro on eKansalaisuuden (e-Recidency) myötä mahdollistanut ja näin saavuttanut myös uuden verotulon keräämisen Viroon perustetuilta ”ulkomaalaisilta” yrityksiltä.

Kaikki voisi onnistua täysin digitaalisesti ja pitkälle automatisoidusti

Jos pystyisimme jo ensimmäisen digitaalisen asioinnin yhteydessä luomaan henkilölle sähköisen identiteetin, joka on valtiohallinnon ja yksityisten palveluntarjoajien vaatimuksiin nähden tarpeeksi luotettavalla tasolla, voisimme tarjota kaiken asioinnin digitaalisesti, ilman fyysisiä passin tai henkilökorttien tarkistuksia monessa eri rinnakkaisessa prosessissa.

Markkinoilla on jo paljon ratkaisuja, joissa luottamus fyysisen henkilön ja digitaalisen identiteetin välille voidaan luoda etänä, sähköisellä ensitunnistamisella (https://www.nixu.com/blog/smile-camera-open-account). Esimerkiksi saksalainen pankki N26 on mahdollistanut pankkitilin avaamisen ja luottokortin myöntämisen ilman konttorissa asioimista.

Ratkaisuja löytyy myös ensitunnistamisen jälkeen luotavan digitaalisen identiteetin vahvalle sähköiselle tunnistamiselle. Esimerkiksi mobiililaitteeseen voidaan asentaa tunnistussovellus, joka voidaan suojata biometrisillä tunnisteilla. Vahvalla sähköisellä tunnistamisella henkilö voidaan asiointipalveluissa luotettavasti liittää ensitunnistettuun digitaaliseen identiteettiin.

Tällöin esimerkiksi Suomeen tulevalta ulkomaiselta työntekijältä voitaisiin opiskelupaikan hakuprosessissa kerätä tarvittavat henkilötiedot, ensitunnistaa henkilö sekä luoda mekanismi tunnistautua muissa suomalaisissa palveluissa ja välittää jo kerättyä tietoa luotettavasti muille prosesseille, esim. oleskeluluvan hakuprosessiin. Luodun digitaalisen identiteetin avulla tunnistautumalla opiskelija voisi hankkia kaikki elämiseen tarvitsevansa palvelut, jo ennen kuin edes saapuu Suomeen. Samalla kerättyä tietoa jakamalla ja hyödyntämällä voitaisiin myös automatisoida nykyisellään pitkiä hakemusprosesseja.

Helsinki street

Nyt on aika toimia, yhdessä

Perustamalla digitaalinen identiteetti ulkomaalaisille, voitaisiin nopeasti vauhdittaa sekä julkisen että yksityisen sektorin digitalisaatiota, ja ennen kaikkea Suomen kilpailukykyä menestyä kansainvälisesti kohteena, johon sekä osaajat että yritykset haluavat tulla luomaan uutta kasvua.

Nixu yhdessä muiden toimijoiden kanssa on perustamassa syksyllä 2018 avointa ensitunnistamisen ja vahvan tunnistamisen pilottiympäristöä, jossa sekä julkiset että yksityiset tahot pääsevät kokeilemaan uusien tunnistusratkaisuiden integroimista omiin järjestelmiinsä ja prosesseihinsa. Pilotissa testattavien oikeiden käyttötapausten myötä on tarkoitus nopeasti kartoittaa tunnistamiseen liittyvät vaatimukset sekä suunnitella miten saataisiin luotua aidosti keskitetty, yhteiskäyttöinen tapa tunnistaa ulkomaalaiset henkilöt luotettavasti Suomen digitaalisessa markkinassa.

Ota yhteyttä, niin kerromme mieluusti, miten pilottihankkeeseen pääsee mukaan! 

Seuraa hanketta myös sosiaalisessa hashtagilla #SandboxOfTrust

 

Related blogs