Nixu CSIRT

Nixun CSIRT hoitaa tietoturvaloukkausten hallinnan ja tutkinnan palvelun käynnistämisestä tilanteen normalisoitumiseen asti.

Tietoturvapoikkeamien hallinta koostuu monesta osa-alueesta, joista tärkeimpiä ovat varautuminen, sovitut toimintatavat ja osaava tiimi. Nixun tietoturvapoikkeamien hallintapalvelu Nixu CSIRT on kokonaisvaltainen palvelu, joka koostuu käynnistysprojektista ja jatkuvasta tukipalvelusta. Käynnistysprojektin aikana asiakkaalle luodaan taidot havaita ja käsitellä poikkeamia, henkilöstö koulutetaan ja Nixun päivystyspalvelu integroidaan osaksi asiakkaan toimintatapoja. Nixu tarjoaa jatkuvana palveluna 24/7-päivystyksen ja -tuen poikkeustilanteiden varalta. Näissä tilanteissa Nixun asiantuntijat vastaavat tutkinnan johtamisesta ja forensiikasta.

Tutkinnan johto

Nixun CSIRT vastaa tutkinnan johtamisesta ja varmistaa tutkinnan onnistumisen.

Koulutus

Henkilöstön koulutus, ennalta sovitut toimintatavat ja harjoitukset takaavat onnistuneen toiminnan ja nopean palautumisen poikkeustilanteissa.

Forensiikka

Teknisen tutkinnan erityisosaaminen ja tarvittavat työkalut.

Nixu Watson

Tietoturvapäällikön työkalu helppoon haavoittuvuuksien hallintaan.
Lue lisää

Riskien ja jatkuvuudenhallinta

Operatiivisten riskien kartoittamiseen ja kokonaisvaltaiseen riskien hallintaan.
Lue lisää

Tilannekuva ja verkkoturvallisuus

Tietoturvan jatkuvaa seurantaa ja korkean turvatason tietoverkkojen toteutusta
Lue lisää