Europoint och SAFESIDE blir Nixu

I mars 2016 gick Europoint ihop med det finska cybersecurity företaget Nixu och i oktober samma år anslöt även SAFESIDE SOLUTIONS till det som nu heter Nixu Sweden. Nixu står precis som Europoint och SAFESIDE för kvalitet och professionalism och har fokus på att skapa effektivitet och verksamhetsnytta för sina kunder. Sammanslagningen innebär att vi kommer kunna erbjuda våra tjänster till företag i hela norra Europa samt ge oss tillgång till fler konsulter och ett breddat utbud. Nixu har en tydlig vision för framtiden, en stark kultur och ett sätt att värdesätta sin personal som gör att vi tillsammans blir en stark cybersecurity partner för svenska kunder. Europoints och SAFESIDEs varumärken kommer löpande under 2017 att ersättas med Nixu Sweden.

Nixu.se är i uppbyggnadsfas och fylls hela tiden på med information, förbättras och utvecklas. Är det något som du saknar eller undrar över får du gärna höra av dig på kontakt@nixu.se så ska vi göra vårt bästa för att hjälpa till. 

 

 

 

We keep the digital society running!

Nixu arbetar för att förbättra våra kunders informationssäkerhet inom områdena i lösningsområden information security management, compliance och it-security. Nixus modeller och metoder är utvecklade för att på ett enkelt och pragmatiskt sätt säkerställa att företag säkrar sin affärskritiska information och på så sätt optimerar verksamhetsnyttan och minskar riskerna för incidenter.

Den omfattande digitaliseringen som pågår skapar nya spännande möjligheter men gör också att mängden information ökar explosionsartat samtidigt som hanteringen av information blir allt mer komplex. Informationssäkerhetutmaningar och cyberhot gör samhället mer sårbart och nya regulatoriska krav ställer höga krav på företag och organisationers informationssäkerhetsarbete.