Disruptive e-business er udfordret på IT-sikkerhed!

March 8, 2016 at 10:11

Stadig flere e-business virksomheder taler om en cross channel og omnichannel strategi, hvor den digitale kommunikation tager udgangspunkt i den enkelte forbrugers ”behavior”. Og de har indset at deres forretningsstrategi er udfordret på IT-sikkerhed.

De desruptive virksomheder som uber, Airbnb, booking.com med flere, er i mange tilfælde gået hen og blevet kategori dræbere. Forstået således at de har overhalet de gamle traditionelle spillere indenom, ved brug af convenience baseret webløsninger.
De er 100% startet digitalt – men har også forstået sårbarheden ved kun at være virtuelt tilstede.
Mange har oplevet cyber angreb – og med èt forstået at hele virksomhedens eksistensgrundlag kan sættes ud af spil. Således ses flere eksempler på at de desruptive virksomheder nu også søger at diversificere på andre platforme end de digitale.

Disruption er ikke nyt - og opstår historisk set ved fremkomsten af ny teknologi.
Derfor bør en effektiv og fremsynet IT strategi også have et både holistisk og praktisk perspektiv, hvor der bliver taget højde for elementer som data-ejerskab, opbevaring, klassificering og følsomhed.
Virksomhederne skal forstå konsekvenserne af Cloud-arkitektur og dataintegrationer globalt – og få lavet en gennemgribende IT-sikkerhedsanalyse, for herigennem at detektere afgørende indsatsområder - både på kort og lang sigt.

God IT-sikkerhed er ikke bare et spørgsmål om at sikre forretningen, det er i højeste grad et ledelsesværktøj for at udvikle den!